Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

361489

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018;...

Được sự đồng ý, quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh Bắc Kạn, ngày 11/01/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức tổng kết công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019.

BẮC KẠN ĐÓN 484.500 LƯỢT KHÁCH DU LỊCH TRONG NĂM 2018

Trong năm 2018, ngành du lịch Bắc Kạn đã có những bước tăng trưởng khá. Tổng số khách du lịch đến Bắc Kạn đạt 484.500 lượt tăng 9% so với cùng kỳ 2017, trong đó khách quốc tế đạt hơn 15.500 lượt tăng 12,4% so với cùng kỳ 2017, Tổng doanh thu từ...

ĐẢNG BỘ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN Tổ chức học tập, quán...

Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐU ngày 29/11/2018 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn về Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XII). Ngày 27 tháng 12 năm 2018; Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao & Du...

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH VỚI CÔNG TÁC XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN

Trong những gian qua; được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh , đặc biệt là của sở Văn hóa Thể thao và du lịch; các hoạt động thông tin, xúc tiến, quảng bá du lịch đã được triển khai khá tích cực và hiệu quả.

Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch Bắc Kạn phổ biến các bài thuyết minh tại...

Để thống nhất nội dung thuyết minh về các địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch đã tham mưu cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn, hội văn học nghệ thuật, cùng với các ngành chức năng soạn thảo...

Thư viện ảnh

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018; TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019.

BẮC KẠN ĐÓN 484.500 LƯỢT KHÁCH DU LỊCH TRONG NĂM 2018

Các cơ sở lưu trú du lịch đã thay đổi loại hình, loại hạng trong hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

ĐẢNG BỘ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XII)

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH VỚI CÔNG TÁC XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN

Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch Bắc Kạn phổ biến các bài thuyết minh tại điểm

Bắc Kạn tham gia chương trình Xúc tiến, quảng bá danh lam thắng cảnh, Văn hóa, miền đất, con người và du lịch Bắc Kạn tại Festival cồng chiêng Tây Nguyên – Gia Lai năm 2018.

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bắc Kạn tham gia chương trình khảo sát du lịch “Đánh giá điểm đến du lịch tiêu biểu tỉnh Hà Nam 2018”

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRƯNG BÀY TRIỂN LÃM QUẢNG BÁ DU LỊCH VÀ ẨM THỰC TẠI CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH “ QUA MIỀN DI SẢN VIỆT BẮC” CAO BẰNG NĂM 2018

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Bắc Kạn tham gia chương trình Khảo sát và Hội nghị “Đánh giá các điểm đến du lịch Thái Nguyên” năm 2018

Sign In