Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

Danh sách cơ sở lưu trú du lịch huyện Ba Bể

( Cập nhật lúc: 01/08/2013  )

 

 

 

 

STT

 

 

 

Tên cơ sở

 

 

 

Tên chủ cơ sở

 

Liên lạc

 

 

Loại, hạng

 

 

 

Số phòng

 

 

Số giường

 

Địa chỉ cơ sở

 

 

Số điện thoại

 

Đã xếp hạng

Chưa xếp hạng

Đã treo biển hạng

1

Trung Kiên

Vy Văn Đô

TK4 Thị Trấn Chợ Rã

01294943056

NNDL

 

X

07

13

2

Tuấn Trường

Lường Văn Trung

TK2 Thị trấn Chợ Rã

0912455037

NNDL

 

X

05

08

3

Hoa Sim

Trần Văn Sản

TK4 Thị Trấn Chợ Rã

0987835288

01 SAO

 

X

08

13

4

Công Quỳnh

Nguyễn Công Quỳnh

TK4 Thị Trấn Chợ Rã

02813876476

NNDL

 

X

04

08

5

Thùy Dung

Nông Thị Dung

TK5 TTR Chợ Rã

0977168666

1 SAO

 

X

07

14

6

Hải Yến

Nguyễn Minh Hoàn

TK7 TTR Chợ Rã

0912249279

NNDL

 

X

12

24

7

Phja Bioóc

Hoàng Kim Cương

TK7 TTR Chợ Rã

02813876250

1 SAO

 

X

15

24

8

Thanh Tùng

Nguyễn Thanh Hoàn

TK7 TTR Chợ Rã

02813876257

1 SAO

 

X

08

10

9

Báu Hiện

Phạm Văn Báu

TK7 TTR Chợ Rã

0982549666

1 SAO

 

X

13

25

10

Hoàng Cường

Hoàng Văn Kỵ

TK10 TTR Chợ Rã

02813876936

1 SAO

 

X

08

14

11

KS Bưu Điện

Hoàng Văn Nghị

Nà Mằm, Khang Ninh

02813894455

1 SAO

 

X

15

23

12

An Thảo

Hoàng Thị Êm

Nà Mằm, Khang Ninh

02813894288

NOCP

 

0

10

10

13

Trứ Diện

Đinh Công Trứ

Nà Mằm, Khang Ninh

0982006103

NOCP

 

0

05

08

14

Huỳnh Len

Nguyễn Văn Huỳnh

Nà Mằm, Khang Ninh

0983025306

NOCP

 

0

04

10

15

Đức Khuyến

Triệu Đức Khuyến

Pác Ngòi,  Nam Mẫu

0989657710

NOCP

 

X

07

13

16

Hồng Vịnh

Dương Văn Thụ

Pác Ngòi, Nam Mẫu

02813894073

NOCP

 

X

03

07

17

Ông Toàn

Ngôn Văn Toàn

Pác Ngòi, Nam Mẫu

02813894067

NOCP

 

X

03

08

18

Duy Thơ

Triệu Duy Thơ

Pác Ngòi, Nam Mẫu

01652022985

NOCP

 

X

06

15

19

Thế Sang

Nguyễn Văn Sáu

Pác Ngòi, Nam Mẫu

02816294106

NOCP

 

X

06

12

20

Huỳnh Hà

Giá Đình Huyên

Pác Ngòi, Nam Mẫu

02813894066

NOCP

 

X

06

15

21

Hoàng Họp

Hoàng Văn Họp

Pác Ngòi, Nam Mẫu

01695420262

NOCP

 

X

02

08

22

Hoàng Nguyên

Dương Văn Vĩnh

Pác Ngòi, Nam Mẫu

01645852632

NOCP

 

X

06

08

23

Hoa Sơn

Ngôn Thị Lơ

Pác Ngòi, Nam Mẫu

02813894065

NOCP

 

X

06

15

24

Hoành Tứ

Dương Văn Sảo

Pác Ngòi, Nam Mẫu

02813894071

NOCP

 

X

05

12

25

Đạt Diễm

Ma Văn Tuệ

Pác Ngòi, Nam Mẫu

01668194383

NOCP

 

X

02

06

26

Du Tư

Đàm Ngọc Du

Bó Lù Nam Mẫu

0947642292

NOCP

 

0

04

09

27

Minh Tân

Nguyễn Văn Từ

Bó Lù Nam Mẫu

0946511966

NOCP

 

X

03

10

28

Hồng Sơn

Nguyễn Văn Đằng

Bó Lù Nam Mẫu

0916512001

NOCP

 

X

04

10

29

Quỳnh Mai

Mã Thị Viền

Bó Lù Nam Mẫu

01665678714

NOCP

 

X

04

10

30

Suối Mơ

Ma Thị Tích

Bó Lù Nam Mẫu

02813894049

NOCP

 

X

04

10

31

Thủy Tiên

Nguyễn Xuân Khải

Bó Lù Nam Mẫu

02813894094

NOCP

 

X

10

20

32

Hồng Gấm

Hoàng Thị Gấm

Bó Lù Nam Mẫu

0987141315

NOCP

 

X

01

10

33

Thái Khuyên

Triệu Thị Khuyên

Bó Lù Nam Mẫu

02813507095

NOCP

 

X

04

02

34

Thuận Thơm

Đàm Ngọc Thuận

Bó Lù Nam Mẫu

01693468347

NOCP

 

X

06

10

35

Chi Hòa

Nguyễn Thị Hằng

Bó Lù Nam Mẫu

0915198915

NOCP

 

X

07

11

36

Nhật Quang

Lý Văn Tập

Cốc Tộc Nam Mẫu

01665448407

NOCP

 

0

05

07

37

Ông Hiến

Nông Văn Thấm

Bản Cám, Nam Mẫu

02812212595

NOCP

 

0

05

15

38

VQG Ba Bể

TTGDMT&DVMT

Xã Khang Ninh

0912267559

01 SAO

 

X

54

107

39

Lê Hùng

Lê Hùng

Xã Thượng Giáo

 

NNDL

 

 

08

08

 

 

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In