Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English


Ngày 21 tháng 12 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số: 2100/QĐ-UBND V/v Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Xem tiếp


Chủ trương, định hướng phát triển du lịch

Xem tiếp

Sign In