Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

( Cập nhật lúc: 27/12/2016  )

Ngày 21 tháng 12 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số: 2100/QĐ-UBND V/v Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.


Di tích Khuổi Linh (ATK Chợ Đồn)


Theo đó mục tiêu Quy hoạch đến năm 2020, Bắc Kạn đón khoảng 617.000 lượt khách; năm 2025 đón khoảng 1032.000 lượt khách; năm 2030 đón khoảng 1.550.000 lượt khách; tổng thu từ khách du lịch đến năm 2020 đạt khoảng 1.960 tỷ đồng. Phấn đấu đến năm 2030 đạt trên 4.200 tỷ đồng.

 

Quyết định nêu rõ định hướng phát triển du lịch với 10 nội dung là: (1) Định hướng phát triển thị trường du lịch nội địa; (2) Định hướng phát triển thị trường du lịch Quốc tế; (3) Định hướng phát triển sản phẩm du lịch; (4) Định hướng phát triển không gian du lịch; (5) Định hướng phát triển cụm du lịch; (6) Định hướng phát triển khu du lịch; (7) Định hướng phát triển điểm du lịch; (8) Định hướng phát triển hệ thống tuyến du lịch; (9) Định hướng về đầu tư du lịch; (10) Định hướng về sử dụng đất phát triển du lịch.

 

Tại Quyết định cũng nêu rõ danh mục và các dự án ưu tiên đầu tư đồng thời nêu các nhóm giải pháp thực hiện quy hoạch.

 

Nội dung toàn văn Quyết định tại đây 5059.pdf

Tác giả:  Đồng Đăng
Nguồn: 
Sign In