Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

ĐẢNG BỘ SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương.

( Cập nhật lúc: 28/11/2019  )

Nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong thực hiện các chủ trương, đường lối, văn bản chỉ đạo của Đảng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đặc biệt là các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

 

 Ngày 28 tháng 11 năm 2019, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương.

 

Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Văn Chương- Phó Bí thư Đảng bộ; Đồng chí Hoàng Văn Bẩy – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp làm báo cáo viên của các chuyên đề.

 

Đ/c Hoàng Văn Bẩy – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp làm báo cáo viên của các chuyên đề. 

 

Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được nghe Báo báo viên truyền đạt nhưng nội dung chính như sau:

 

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

 

Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dụng xã hội học tập.

 

Kết luận số 54-KL/TW, ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 

Kết luận số 55-KL/TW, ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ đế chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

 

Chỉ thị số 36 -CT/TW, ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

 

Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác, đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

 

Kết luận số 56-KL/TW, ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

 

Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

 

Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

 

Kết luận số 57-KL/TW, ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh.

 

Thông báo kết luận số 156-TB/TW, ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

 

Kết luận số 60-KL/TW, ngày 08/10/2019 của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính tri về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

 

Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới.

 

Để đạt được mục đích, yêu cầu đã đa đề ra, đồng chí Nguyễn Văn Chương- Phó Bí thư Đảng bộ yêu cầu các đồng chí tham dự Hội nghị tập trung trí tuệ, tư duy, lắng nghe và tiếp thu những nội dung quan trọng mà đồng chí báo cáo viên truyền đạt Nghị quyết, để nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản của Nghị quyết và Chỉ thị; đồng thời, vận dụng sáng tạo trong tổ chức, triển khai và thực hiện tại ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian tới ./.

Tác giả:  Ngô Vấn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn tổ chức chương trình Famtrip du lịch Bắc Kạn năm 2019(28/10/2019)

BA BỂ - KHAI TRƯƠNG CHỢ ĐÊM NHÂN DỊP KỶ NIỆM NGÀY QUỐC KHÁNH 02/9(30/08/2019)

TỈNH BẮC KẠN TỔ CHỨC LỄ BẾ MẠC HỘI THI THỂ THAO CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI KHU VỰC I NĂM 2019.(29/08/2019)

Khai mạc giải bóng chuyền “Toàn dân bảo vệ ANTQ” lần thứ V năm 2019.(10/08/2019)

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH PHỐI HỢP VỚI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TỔ CHỨC LIÊN HOAN TIẾNG HÁT CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC - LAO ĐỘNG TỈNH BẮC KẠN LẦN I-2019.(22/07/2019)

ĐOÀN HUYỆN BA BỂ ĐÃ ĐOẠT GIẢI NHẤT TẠI HỘI THI NẤU ĂN HƯỞNG ỨNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM VÀ THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH NĂM 2019 DO SỞ VĂN HÓA TT&DL TỈNH BẮC KẠN TỔ CHỨC(28/06/2019)

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN Tổ chức Hội thi nấu ăn hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019(26/06/2019)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 - 24/8/2019).(28/05/2019)

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam - 19/4/” tại huyện Na Rỳ, tỉnh Bắc Kạn.(18/04/2019)

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC KẠN PHẠM DUY HƯNG LÀM VIỆC VỚI SỞ VĂN HÓA THỂ THAO & DU LỊCH(15/03/2019)

Sign In