Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English


Phương án phòng, chống bệnh viêm đường Hô hấp cấp do chủng mới của Virut Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xem tiếp


Được sự nhất trí của Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn. Vào hồi 13h30’ ngày 21 tháng 02 năm 2020; tại phòng họp tầng 3 Nhà Văn hóa tỉnh Bắc Kạn, chi bộ Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2023 với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và quyết tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Xem tiếp


Tỉnh Ủy, UBND tỉnh Bắc Kạn tăng cường tuyên truyền, vận động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Virut Corona

Xem tiếp


Được sự đồng ý của UBND tỉnh Bắc Kạn, chiều ngày 14 tháng 01 năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019, bàn phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2020.

Xem tiếp


Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan tỉnh Bắc Kạn, sáng ngày 14 tháng 01 năm 2020, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, bàn phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2020.

Xem tiếp


Danh sách cơ sở lưu trú mới có thông báo đủ điều kiện hoạt động và thay đổi loại hình, loại hạng do kiểm tra về chất lượng cơ sở lưu trú du lịch và thẩm định xếp hạng năm 2019.

Xem tiếp


Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, ngày 25/10/2019, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 595/KH-UBND về việc tổ chức kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1900 – 11/4/2020).

Xem tiếp


Thực hiện Hướng dẫn số 08 –HD/TU ngày 04/11/2019 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về Kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Xem tiếp


Nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong thực hiện các chủ trương, đường lối, văn bản chỉ đạo của Đảng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đặc biệt là các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Xem tiếp


Trong hai ngày 24-25/10/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn đã tổ chức khảo sát tour du lịch Hồ Ba Bể và Hội nghị kết nối các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch các tỉnh.

Xem tiếp

12345
Sign In