Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC KẠN PHẠM DUY HƯNG LÀM VIỆC VỚI SỞ VĂN HÓA THỂ THAO & DU LỊCH

( Cập nhật lúc: 15/03/2019  )

Ngày 14 tháng 3 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Duy Hưng đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn để thăm nắm tình hình triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

 

Đ/c PCT UBND tỉnh Bắc Kạn Phạm Duy Hưng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Tham dự cuộc họp có: Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

 

Toàn cảnh Hội nghị


 Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2019; giải pháp khắc phục những tồn tại, vướng mắc theo ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 261-TB/TU ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và định hướng tham mưu phát triển du lịch trong những năm tới; các phòng chuyên môn, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Duy Hưng kết luận, chỉ đạo cụ thể như sau:

 

1. Đối với lĩnh vực Văn hóa:


- Việc xây dựng các mô hình Câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ phải hướng tới mục tiêu thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ ở thôn, bản, tổ dân phố phát triển, thu hút được sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân. Qua đó, đáp ứng và nâng cao nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của người dân và để triển khai hiệu quả nội dung này, ngoài hoạt động xây dựng Câu lạc bộ Văn hóa, Thể thao làng văn hóa mà Trung tâm Văn hóa tỉnh đang thực hiện theo chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, yêu cầu Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương chỉ đạo phòng chuyên môn nghiên cứu, đề xuất, căn cứ điều kiện thực tế của tỉnh tham mưu cho Ban Giám đốc Sở có hướng dẫn cụ thể về việc xây dựng mô hình Câu lạc bộ Văn hóa - văn nghệ như: Điều kiện thành lập, số người tham gia, hình thức hoạt động, tần suất hoạt động, thẩm quyền công nhận… gửi Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố để hướng dẫn, trực tiếp triển khai thực hiện tại địa phương để nhân rộng các mô hình.

 

- Về công tác gia đình và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”, yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khắc phục khó khăn về kinh phí, thay đổi tư duy về cách thức chỉ đạo cũng như cách thức triển khai các hoạt động đảm bảo thiết thực, trọng tâm hướng về cơ sở; hướng dẫn, cung cấp tài liệu để UBND cấp huyện, cấp xã xây dựng Kế hoạch triển khai công tác gia đình, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” tại cơ sở hàng năm (gồm: công tác tuyên truyền, nội dung hoạt động cụ thể, công tác thăm nắm, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện) để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động; hạn chế các hình thức tập huấn, in ấn tờ rơi tập gấp không mang lại hiệu quả cao.

 

2. Đối với lĩnh vực thể thao:


- Khẩn trương có văn bản hướng dẫn cụ thể đối với việc thành lập Câu lạc bộ thể dục thể thao tại cơ sở; định hướng cho Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố chủ động hướng dẫn, thành lập Câu lạc bộ thể dục thể thao tại địa phương.

 

- Nghiên cứu, đề xuất Đề án xây dựng khu tập luyện thể dục thể thao ngoài trời cho nhân dân tại Khu Văn hóa - Thể thao Tổng Đích.

 

3. Đối với lĩnh vực du lịch:


- Khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung dự thảo Báo cáo đề xuất về phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2020 - 2025 theo hướng làm rõ thực trạng du lịch tỉnh Bắc Kạn hiện nay. Từ đó chỉ ra các tồn tại, hạn chế về cơ sở vật chất hạ tầng du lịch, giao thông đi lại, hệ thống biển báo chỉ dẫn, sản phẩm du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí, cách thức quản lý, đội ngũ hướng dẫn viên du lịch, vệ sinh môi trường, công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch, các điểm bán hàng tại khu du lịch Ba Bể…Sau đó phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên (ví dụ như: chưa có quy hoạch xây dựng chi tiết tại các khu du lịch; chưa có cơ chế đầu tư thu hút riêng của tỉnh; công tác quản lý tại khu du lịch chưa chặt chẽ; tiến độ đầu tư của các doanh nghiệp còn chậm; hình thức triển khai các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch chưa kịp thời, phong phú; đầu tư nguồn lực cho du lịch chưa có kế hoạch, chiến lược cụ thể…), trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp khắc phục cụ thể trong thời gian tới; sớm hoàn thiện dự thảo báo cáo nêu trên để tổ chức Hội nghị góp ý trước khi báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

4. Một số một số vấn đề khác:


Đối với các khó khăn về xe ô tô phục vụ công tác của Trung tâm Văn hóa, Đoàn Nghệ thuật dân tộc, cơ sở vật chất của Bảo Tàng, Thư Viện, Đoàn Nghệ thuật dân tộc, kinh phí triển khai hoạt động của các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Báo cáo cụ thể gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết.

 

Để tổ chức, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019 và kết luận Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Duy Hưng. Đồng chí Hà Văn Trường – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hứa với đồng chí Phạm Duy Hưng và UBND tỉnh Bắc Kạn là sẽ cùng với tập thể lãnh đạo ngành Văn hóa khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, đồng lòng, tích cực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã được giao./.

Tác giả:  Ngô Vấn
Nguồn: 

Tin bài mới:


SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018; TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019.(16/01/2019)

ĐẢNG BỘ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XII)(04/01/2019)

ĐOÀN CÔNG TÁC BAN CHỈ ĐẠO KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN(24/09/2018)

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI TẬP HUẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH(17/08/2018)

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN TỔ CHỨC SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018.(10/07/2018)

Khai mạc Giải bóng đá Công nhân viên chức lao động tỉnh Bắc Kạn lần thứ XX(10/07/2018)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn tổ chức tập huấn nghiệp vụ du lịch cho người điều khiển phương tiện và nhân viên phục vụ vận chuyển khách du lịch hồ Ba Bể.(22/06/2018)

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỔ CHỨC GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2018.(14/06/2018)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng làm việc tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.(06/03/2018)

UBND huyện Ba Bể - Sở Văn hóa, TT&DL tỉnh Bắc Kạn phối hợp tổ chức Lễ hội Lồng tồng Ba Bể xuân Mậu Tuất năm 2018.(13/02/2018)

Sign In