Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam - 19/4/” tại huyện Na Rỳ, tỉnh Bắc Kạn.

( Cập nhật lúc: 18/04/2019  )

Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm, niềm tự hào về việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc vì một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Tuyên truyền, vận động làm cho các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam hiểu về nhau, gần gũi, quý trọng và hòa hợp nhau hơn, tương hỗ cùng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Góp phần phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao trình độ dân trí, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, tiếng nói, chữ viết và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

 

Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã Quyết định lấy ngày 19 tháng 4 hằng năm là “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với UBND huyện Na Rỳ  tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam” 19/4/2019 gắn với Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ II tại huyện Na Rỳ với Chủ đề: “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc Bắc Kạn trong xu thế hội nhập và phát triển”.

 

Lãnh đạo Sở VHTTDL chỉ đạo cuộc họp

 

Lãnh đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp dự họp


Tại các hoạt động này, Ban tổ chức đã đề ra các nội dung các nội dung triển khai, thực hiện như sau:


+ Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai.

 

+ Biểu diễn chương trình văn nghệ dân gian dân tộc có thời lượng 90 phút.

 

+ Triển lãm ảnh (Các thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Bắc Kạn sau 20 năm tái lập).

 

+ Tổ chức chiếu phim phục vụ nhân dân.

 

Thời gian thực hiện:  Ngày 19/4/2019, lịch cụ thể như sau:

 

* Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30


- Thực hiện công tác trang trí, khánh tiết tại Hội trường Trung tâm VH,TT&TT huyện.

 

- Tổ chức trưng bày, triển lãm ảnh; triển khai máy móc phục vụ cho công tác chiếu phim phục vụ nhân dân.

 

* Buổi chiểu: Từ 14h00’ đến 17h00’


- Tập duyệt phần nghi thức Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”.

 

- Chạy sân khấu tổng thể chương trình biểu diễn văn nghệ dân gian.

 

- Triển lãm ảnh phục vụ nhân dân.

 

* Buổi tối: Từ 19h30’ đến 22h30’ (chương trình đặc biệt).


- Đón tiếp đại biểu;

 

- Văn nghệ chào mừng (4phút);

 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

 

- Thông qua Quyết định trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ II

 

- Phần trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” sẽ được đại diện lãnh đạo UBND tỉnh trao tăng cho các Ông Hoàng Hóa – Nghệ nhân nhân dân về loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian; tri thức dân gian. Ông Hoàng Văn Phúc - Nghệ nhân ưu tú về loại hình tiếng nói, chữ viết, tập quán xã hội và tín ngưỡng. Ông Nông Minh Cương - Nghệ nhân ưu tú về loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian; tri thức dân gian. Ông Hoàng Đức Dục - Nghệ nhân ưu tú về loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng; Nghệ thuật trình diễn dân gian. Truy tặng Ông Triệu Tiến Vinh- Nghệ nhân ưu tú về loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng; tiếng nói, chữ viết “đại diện gia đình”.

 

- Bài phát biểu của UBND tỉnh Bắc Kạn về chỉ đạo và phát động chương trình hưởng ứng “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4”;

 

- Biểu diễn giao lưu chương trình văn nghệ dân gian hưởng ứng “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam – 19/4”.

 

Để chương trình hoạt động “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam – 19/4” thành công tốt đẹp;  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn trân trọng kính mời các đại biểu và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đến cổ vũ, động viên cho chương trình Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ II và tham gia vào các hoạt động “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam – 19/4” tại huyện Na Rỳ, tạo nên động lực tinh thần, phấn đấu thi đua trong lao động sản xuất, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn năm 2019./.

Tác giả:  Ngô Vấn
Nguồn: 

Tin bài mới:


PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC KẠN PHẠM DUY HƯNG LÀM VIỆC VỚI SỞ VĂN HÓA THỂ THAO & DU LỊCH(15/03/2019)

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018; TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019.(16/01/2019)

ĐẢNG BỘ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XII)(04/01/2019)

ĐOÀN CÔNG TÁC BAN CHỈ ĐẠO KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN(24/09/2018)

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI TẬP HUẤN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH(17/08/2018)

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN TỔ CHỨC SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018.(10/07/2018)

Khai mạc Giải bóng đá Công nhân viên chức lao động tỉnh Bắc Kạn lần thứ XX(10/07/2018)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn tổ chức tập huấn nghiệp vụ du lịch cho người điều khiển phương tiện và nhân viên phục vụ vận chuyển khách du lịch hồ Ba Bể.(22/06/2018)

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỔ CHỨC GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2018.(14/06/2018)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng làm việc tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.(06/03/2018)

Sign In