Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH BẮC KẠN VỚI KẾT QUẢ SAU GẦN 5 NĂM HOẠT ĐỘNG

( Cập nhật lúc: 05/08/2019  )

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Kạn được thành lập theo Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bắc Kạn là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định; chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở VHTT&DL, đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên.

 

Trung tâm có chức năng (1). Tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến du lịch trên địa bàn của tỉnh. (2). Tham gia đề xuất với Sở VHTT&DL xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển du lịch; cơ chế quản lý và hoạt động du lịch; các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển du lịch trình UBND tỉnh phê duyệt.

 

Từ năm 2015 đến nay, Trung tâm có nhiệm vụ: (1). Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động xúc tiến du lịch; các đề án, các hoạt động liên kết, phối hợp kêu gọi các nguồn lực đầu tư về du lịch … tổ chức thực hịên khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. (2). Là đầu mối liên hệ với các hiệp hội du lịch, các đơn vị lữ hành trong và ngoài tỉnh, kết nối với các tour lữ hành đến tỉnh nhằm đẩy mạnh các hoạt động du lịch. (3). Nâng cao nhận thức xã hội về du lịch, tạo môi trường du lịch văn minh, lành mạnh, an toàn và hấp dẫn. (4). Nghiên cứu, tìm hiểu thị trường du lịch; xây dựng và quảng bá sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch. (5). Huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn với nhiều loại hình độc đáo, đa dạng, chất lượng cao. (6). Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở VHTT&DL giao.

 

Trong giai đoạn năm 2015 đến năm 2017, Trung tâm có 02 phòng trực thuộc là phòng Hành chính - tổng hợp và phòng Xúc tiến du lịch với 07 biên chế được giao. Thực hiện đề án số 03 –ĐA/TU ngày 10/5/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn và Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 01/4/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã Ban hành Quyết định 288/QĐ-SVHTTDL, ngày 01/9/2017 Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Kạn với 07 biên chế được giao hằng năm và 01 phòng trực thuộc là phòng Hành chính - Xúc tiến du lịch.

 

Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định ở trên; hằng năm, Trung tâm đã tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nội dung, nhiệm vụ như sau:

 

1- Công tác tham mưu cho Sở VHTT&DL: Năm 2016, đã xây dựng kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 – 2021; Năm 2017, đã xây dựng kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 – 2021; Năm 2018, đã xây dựng kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019 – 2020 và đã được Sở VHTT&DL trình UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2229/QĐ-UBND ngày 21/12/2018. Trung tâm đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ hằng năm báo cáo Sở VHTT&DL trình UBND tỉnh phê duyệt. Xây dựng đề án vị trí việc làm và đề án tự chủ trình Sở VHTT&DL để trình Sở Nội vụ thẩm định và đã được UBND tỉnh phê duyệt.

 

2- Công tác tuyên truyền quảng bá du lịch trong và ngoài nước


+ Hằng năm, Trung tâm đã tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền, quảng bá về du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử dulich.backan.gov.vn Bắc Kạn. Trong thời gian qua trang thông tin điện tử của Trung tâm đã đưa tin về miền đất, văn hóa, con người và du lịch của tỉnh Bắc Kạn; các hoạt động, sự kiện, hình ảnh, tin tổng hợp của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; giới thiệu văn bản pháp luật, các tin, bài viết, các hoạt động về văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh; quảng bá thông tin của các doanh nghiệp du lịch và dịch vụ. Từ khi tiếp nhận, quản lý và hoạt động từ tháng 3/2015 đến nay, Trung tâm đã đăng được trên 300 tin, bài trên trang thông tin điện tử dulich.backan.gov.vn, mở liên kết với gần 20 tỉnh, thành trong nước và đã có trên 400.000 lượt người truy cập, nắm thông tin, khai thác dữ liệu về miền đất, văn hóa, con người và du lịch của tỉnh Bắc.

 

- Xây dựng và nâng cao chất lượng các ấn phẩm, sản phẩm quảng bá về du lịch Bắc Kạn như: tập gấp, bản đồ du lịch Bắc Kạn, cuốn cẩm nang du lịch Bắc Kạn. Hàng năm thực hiện in ấn bản đồ du lịch, cẩm nang du lịch, đĩa VCD du lịch để tuyên truyền, quảng bá tại các các sự kiện du lịch (Hội chợ, Hội thảo…) với số lượng gần 10.000 bản trong 5 năm. Ngoài ra còn tư vấn cho các các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ lữ hành du lịch in ấn hàng nghìn các tập gấp, tờ rơi quảng bá về các tour, tuyến điểm và dịch vụ du lịch của đơn vị mình.

 

3- Nghiên cứu tổng hợp thông tin, xúc tiến đầu tư phát triển du lịch


- Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về lĩnh vực du lịch; thu thập thông tin về tiềm năng và thế mạnh du lịch của tỉnh để quảng bá hình ảnh Bắc Kạn đến các thị trường trong và ngoài nước; các thông tin về cơ chế chính sách, các dự án kêu gọi đầu tư du lịch của tỉnh trong từng thời kỳ để chủ động trong hoạt động xúc tiến và kêu gọi đầu tư du lịch. Thu thập dữ liệu về tour, tuyến du lịch trọng điểm của địa phương để cung cấp và thông tin cho các doanh nghiệp lư hành du lịch trong nước.v.v.

 

- Nghiên cứu và xây dựng chiến lược phát triển mở rộng thị trường khách du lịch trong nước, quốc tế. Khảo sát, đánh giá nhu cầu, thị hiếu du lịch của từng thị trường, có kế hoạch tiếp cận và điều chỉnh sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu, thị hiếu khách du lịch, cụ thể: Thị trường khách nội địa: Trọng tâm là khu vực Đông Bắc, đồng bằng sông Hồng (đặc biệt là Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa), các thị trường miền Trung và phía Nam. Thị trường khách quốc tế: Tập trung cho thị trường khách Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Pháp, từng bước mở rộng đến thị trường các nước ASEAN.

 

- Lập kế hoạch khảo sát các điểm đến nhằm tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn. Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin cho khách du lịch tại một số điểm, khu du lịch quan trọng.

 

- Hợp tác phát triển du lịch với các địa phương trong và ngoài nước: Tăng cường liên kết phối hợp marketing chung các điểm đến, sản phẩm du lịch, tổ chức các chương trình famtrip, presstrip…, khai thác các thị trường trọng điểm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh… thông qua các hội chợ, triển lãm du lịch trong nước; xây dựng sản phẩm du lịch liên tỉnh, liên kết tổ chức các sự kiện (liên hoan ẩm thực, hội chợ, hội thảo, chương trình tour du lịch liên tỉnh…).

 

- Nghiên cứu, khảo sát, củng cố và xây dựng các tuyến, điểm du lịch nội tỉnh. Mở rộng, phát triển các tuyến du lịch trong và ngoài nước cho phù hợp với xu thế phát triển nhằm thu hút khách đến với Bắc Kạn.

 

- Nghiên cứu, nắm thông tin xây dựng được 20 bài thuyết minh mẫu và in được 600 quyển để phát cho các đơn vị, cơ sở quản lý di tích và dịch vụ du lịch nhằm tạo điều kiện cho hướng dẫn viên du lịch, các tổ chức cá nhân làm du lịch của tỉnh thuyết trình, hướng dẫn khi tham gia, giới thiệu cho đoàn du khách ở trong và ngoài nước đến thăm quan tỉnh Bắc Kạn .

 

4- Hoạt động xúc tiến du lịch trong và ngoài nước.


- Tham gia các hội thảo, hội nghị, hội chợ, hội thi chuyên ngành và các sự kiện du lịch khác trong nước nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch Bắc Kạn. Tham mưu tổ chức các lễ hội, hội chợ, hội thi, hội thảo, hội nghị chuyên đề về đầu tư, thị trường, sản phẩm du lịch và các sự kiện du lịch khác. Qua các cuộc tham gia từ năm 2015 đến nay đã có trên 600.000 lượt người biết đến văn hóa, con người, các di tích lịch sử và du lịch của Bắc Kạn. Trong quá trình tham gia các sự kiện lớn với tỉnh bạn, Trung tâm đã bố trí gian hàng khang trang, lịch sự với nhiều loại sản phẩm đa dạng, phong phú, tổ chức tốt việc giới thiệu, quảng bá tại gian hàng; thực hiện tốt các quy định của Ban tổ chức; với thành tích góp phần cho việc thành công của các sự kiện, Trung tâm đã được Chủ tịch UBND  nhiều tỉnh tặng Bằng khen.

 

- Tổ chức cho các hãng lữ hành, đoàn phóng viên báo chí trong và ngoài nước đến Bắc Kạn để nghiên cứu thị trường, khảo sát sản phẩm và quảng bá hình ảnh du lịch của tỉnh. Đặc biệt, năm 2015 đã tổ chức Hội nghị đón đoàn Famtrip để khảo sát và hội thảo phát triển du lịch Bắc Kạn tại Hồ Ba Bể với trên 130 đại biểu là các doanh nghiệp, đơn vị, các nhân kinh doanh, dịch vụ, lữ hành du lịch trong nước (chủ yếu ở Miền Bắc), từ đó lượng du khách và doanh thu về du lịch tăng bình quân hằng năm trên 8%.

 

5- Đào tạo nguồn nhân lực; tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, các nhân làm công tác dịch vụ, lữ hành du lịch.


- Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu hiện nay.

 

- Tổ chức 05 lớp tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ du lịch cho người lao động trong các doanh nghiệp du lịch, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh với trên 200 lượt người tham gia. Kiến thức đào tạo chủ yếu là: Đào tạo bồi dưỡng kiến thức về phát triển du lịch cộng đồng, văn hóa giao tiếp ứng xử trong kinh doanh du lịch, bồi dưỡng kỹ năng quản lý du lịch, đào tạo nghiệp vụ lễ tân, buồng, bàn, bar…

 

- Tư vấn, hỗ trợ về xây dựng tour, tuyến, điểm du lịch, cung cấp các thông tin liên quan về khách du lịch cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Hỗ trợ tổ chức cho các doanh nghiệp du lịch đi khảo sát, nghiên cứu thị trường.

 

* Hoạt động của Trung tâm Thông tin XTDL trong những năm qua đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác thông tin, quảng bá xúc tiến du lịch đã và đang góp phần tích cực, hiệu quả vào việc thu hút được lượng khách nội địa và khách quốc tế đến với Bắc Kạn ngày càng tăng. Năm 2015 đón trên 360.000 lượt khách, doanh thu du lịch 252 tỷ; năm 2016 đón được trên 400.000 lượt khách, doanh thu du lịch 280 tỷ, đến năm 2018 đã đón 484.500 lượt khách và dự ước năm 2019 sẽ đón 527.000 lượt du khách. Hiệu xuất sử dụng phòng buồng đạt khá cao đều trên 40%. Tổng ượng khách du lịch đến Bắc Kạn giai đoàn từ 2016-2018 đạt 1.334.600 lượt; trong đó, khách quốc tế đạt 37.892 lượt, khách nội địa đạt 1.296.708 lượt. Tổng doanh thu đạt 916 tỷ đồng. Các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ bước đầu đã quan tâm đến việc quảng bá, xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp mình để hút khách và nâng cao chất lượng phục vụ; đặc biệt là mô hình kinh doanh Homestay tại Ba Bể. Hiện trên toàn tỉnh có 211 cơ sở lưu trú du lịch (trong đó có 23 khách sạn) với 1.860 phòng buồng. Thông qua trang webste, các đợt tham gia Hội chợ, Liên hoan, Hội thảo du lịch, đều chủ động giới thiệu quảng bá hình ảnh, các dự án thu hút đầu tư, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khi vào đầu tư tại Bắc Kạn.

 

Phát huy thành tích, kết quả đã đạt được trong những năm qua; trong năm tới, Trung tâm tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng taọ và tích cực hơn nữa trong việc tổ chức, triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác thông tin xúc tiến du lịch trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương./.

 

           

Ảnh giao lưu văn nghệ tại KS Thái Bình                 Lãnh đạo TTTTXTDL tặng hoa cho chị em phụ nữ nhân ngày 8-3

 

 

Nhà nghỉ Suối Đậu đón du khách và giao lưu văn nghệ

 

 

Nhà nghỉ Quỳnh Mai đón du khách nước ngoài 

       

  

 Món ăn đặc sản của nhà nghỉ Quỳnh Mai

 

   

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

 

  

 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

 

             

        Giải A về trưng bày, giới thiệu tại liên hoan Văn Hóa, Ẩm thực vùng đông bắc năm 2015      

 

                

 Giải B về trưng bày, quảng bá tại Lễ hội Hoa Ban-Điện Biên 2019

Tác giả:  Ngô Vấn
Nguồn: 
Sign In