Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English
Ban Thực hiện Dự án Phát triển Du lịch Mê Kông Bắc Kạn
Trưởng Ban Biên tập: Ông Ngô Văn Vấn - Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: Trụ sở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, tổ 5, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
Điện thoại: 0209.3811.379   Email: xtdlbk@gmail.com

Sign In