Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

Thay đổi mức thu phí thăm quan danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ 01/01/2017.

( Cập nhật lúc: 19/04/2017  )

Tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đã nhất trí thông qua 11 Nghị Quyết trong đó có Nghị quyết quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.


Theo đó Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 V/v quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 

Mức phí tham quan danh lam, thắng cảnh, di tích lịch được quy định cụ thể như sau:


  1. 1.     Tham quan Hồ Ba Bể:

 

-        Người lớn: 46.000 đ/người/lượt. (Trong đó phí bảo hiểm 6.000đ)

 

-         Trẻ em dưới 16 tuổi: 26.000 đ/người/lượt.(Trong đó phí bảo hiểm 6.000đ)

 

  1. 2.     Tham quan động Hua Mạ - Ba Bể

 

-         Người lớn: 22.000 đ/người/lượt.(Trong đó phí bảo hiểm 2.000đ)

 

-         Trẻ em dưới 16 tuổi: 12.000 đ/người/lượt.(Trong đó phí bảo hiểm 2.000đ)

 

  1. 3.     Tham Quan động Nàng Tiên – Na Rì.

 

-         Người lớn: 10.000 đ/người/lượt.

 

-         Trẻ em dưới 16 tuổi: 5.000 đ/người/lượt.

 

  1. 4.     Tham quan di tích lịch sử.

 

Di tích lịch sử Đồn Phủ Thông, Nà Tu, ATK: 10.000 đ/người/lượt

 

Các đối tượng được miễn, giảm:

 

- Miễn 100% đối với người khuyết tật đặc biệt nặng được quy định tại Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 chủ Chính Phủ.

 

- Miễn 50% đối với người khuyết tật nặng được quy định tại Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 chủ Chính Phủ và người được hưởng chính sách hưởng thụ văn hóa tại Quyết định 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003.

 

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND ngày 29/7/2013 V/v quy định mức thu và tỉ lệ trích lại các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017./.

 

Di tích Nà Tu

 

Di tích lịch sử Khuổi Linh - ATK Chợ Đồn

 

 

Du thuyền trên Hồ Ba Bể - Bắc Kạn

 

Biểu diễn Hát Then Đàn Tính

 

 

 

 

 

Tác giả:  Đồng Đăng
Nguồn: 
Sign In