Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

Danh sách nhà hàng Huyện Bạch Thông

( Cập nhật lúc: 20/07/2013  )

 

 

 Tên nhà hàng


 

Địa chỉ

 

 ĐT: (0281)

 

Nhà hàng Minh Ngọc


 

Phố Ngã ba, thị trấn Phủ Thông

 

3 850 800

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In