Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

Danh sách nhà hàng Huyện Ngân Sơn

( Cập nhật lúc: 20/07/2013  )

 

                     

  Tên nhà hàng


 

Địa chỉ

 

ĐT:(0281)

 

Nhà hàng Hoa Lê


 

Khu I, xã Vân Tùng

 

3 874 018

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In