Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English


Thực hiện kế hoạch số 206 /KH-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn Về tổ chức Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ IX và Tuần du lịch Ba Bể - Bắc Kạn năm 2017. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn đã và đang tích cực, chủ động triển khai các nội dung của Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ IX và Tuần du lịch Ba Bể - Bắc Kạn năm 2017. Các nội dung như sau:

Xem tiếp

Sign In