Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

Kế hoạch số 187/KH - SVHTTDL ngày 27/7/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn Tham gia các hoạt động trong chương trình du lịch Qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ IX và tuần lễ du lịch Ba Bể - Bắc Kạn năm 2017

( Cập nhật lúc: 07/08/2017  )

Download Kế hoạch tại đây KH 187-KH ngày 27-7.pdf

Tác giả:  Sở VHTTDL
Nguồn: 
Sign In