Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn Tổ chức Chương trình du lịch Qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ IX và Tuần du lịch Ba Bể - Bắc Kạn, năm 2017

( Cập nhật lúc: 19/06/2017  )
Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In