Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

SỞ VĂN HÓA TT&DL TỈNH BẮC KẠN TÍCH CỰC CHUẨN BỊ CHO VIỆC TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH “QUA NHỮNG MIỀN DI SẢN VIỆT BẮC” LẦN THỨ IX VÀ TUẦN DU LỊCH BA BỂ-BẮC KẠN NĂM 2017

( Cập nhật lúc: 02/08/2017  )

Thực hiện kế hoạch số 206 /KH-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn Về tổ chức Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ IX và Tuần du lịch Ba Bể - Bắc Kạn năm 2017.

 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn đã và đang tích cực, chủ động triển khai các nội dung của Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ IX và Tuần du lịch Ba Bể - Bắc Kạn năm 2017. Các nội dung như sau:

 

A- Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ IX gồm có 7 nội dung:


  1. 1.     Các hoạt động diễn ra trước khai mạc chương trình sẽ có:

 

- Liên kết khảo sát thực nghiệm tuyến du lịch hành trình theo chân Bác và điểm đến du lịch vùng Việt Bắc với thời gian là 05 ngày (từ ngày 10/8-14/8/2018), do Tổng cục Du lịch và sở VH,TT&DL tỉnh Bắc Kạn chủ trì.

 

- Hội thảo khoa học “Hành trình theo chân Bác và điểm đến du lịch vùng chiến khu Việt Bắc “. Thời gian tổ chức vào 8h00’ ngày 14/8/2017, tại Hội trường Vườn Quốc gia Ba Bể, do UBND tỉnh Bắc Kạn và Tổng cục Du lịch chủ trì .

 

- Công tác tuyên truyền: Sở VH,TT&DL tỉnh Bắc Kạn đang tích cực chuẩn bị các nội dung, chương trình tuyên truyền trước, trong và sau khi diễn ra sự kiện.

 

2. Lễ khai mạc Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ IX năm 2017:


Sẽ được diễn ra từ 8h30’ – 10h00’ ngày 21/10/2017 tại Sân khấu ngoài trời, khu tổ chức Lễ hội Lồng tồng Ba Bể (thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉn Bắc Kạn).

 

3. Chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ dân gian và trình diễn trang phục dân tộc: Chương trình này sẽ được diễn ra từ ngày 21 đến 22/10/2017 tại khu tổ chức Lễ hội Lồng tồng Ba Bể.

 

4. Triển lãm ảnh về miền đất và con người các tỉnh Việt Bắc với chủ đề “Hành trình theo chân Bác và điểm đến du lịch vùng chiến khu Việt Bắc”: Thời gian từ ngày 18/10 - 23/10/2017. Địa điểm: Tại khu tổ chức Lễ hội Lồng tồng Ba Bể.

 

5. Giới thiệu du lịch ẩm thực vùng Việt Bắc; trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hang lưu niệm phục vụ khách du lịch: Thời gian từ ngày 20/10 - 23/10/2017. Địa điểm: Khu tổ chức Lễ hội Lồng tồng Ba Bể.

 

6. Thi đấu các môn thể thao: Thời gian từ ngày 20/10 - 22/10/2017. Địa điểm: Tại khu tổ chức Lễ hội Lồng tồng Ba Bể sẽ khai mạc chung các môn thể thao dân tộc vào 8h00’ ngày 20/10/2017. Tại Khu văn hóa – Thể thao tỉnh Bắc Kạn sẽ thi đấu quần vợt từ 8h30’ ngày 20 đến 21/10/2017.

 

7. Bế mạc Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ IX năm 2017. Thời gian: 8h00’ngày 23/10/2017. Địa điểm: Tại Hội trường Vườn Quốc gia Ba Bể. 

 

B- Tuần du lịch Ba Bể.


  1. 1.     Thời gian tổ chức: 06 ngày, từ ngày 18/10 - 23/10/2017.
  2. 2.     Địa điểm: Khu tổ chức Lễ hội Lồng tồng Ba Bể.
  3. 3.     Nội dung hoạt động gồm: 08 hoạt động.

 

3.1.         Lễ khai mạc Tuần du lịch Ba Bể:

 

Thời gian: 8h30’ ngày 18/10/2017. Địa điểm: Khu tổ chức Lễ hội Lồng tồng Ba Bể.

 

3.2.         Lễ hội Hoa Đăng:

 

 Thời gian: 18h00’ – 21h00’ ngày 20/10/2017. Địa điểm: Hồ Ba Bể.

 

3.3.         Trưng bày, quảng bá, giới thiệu văn hóa du lịch Bắc Kạn:

 

Thời gian: Từ ngày 18/10 - 23/10/2017. Địa điểm: Khu tổ chức Lễ hội Lồng tồng Ba Bể.

 

3.4. Giao lưu văn hóa, văn nghệ.         

 

Thời gian: Các buổi tối 18/10-19/10/2017. Địa điểm: Khu tổ chức Lễ hội Lồng tồng Ba Bể.

 

3.5. Hoạt động thi đấu thể thao:

 

 Thời gian: Từ ngày 18/10 - 20/10/2017 ( Khai mạc 14h00’ ngày 20/10/2017). Địa điểm: Khu tổ chức Lễ hội Lồng tồng Ba Bể.

 

3.6. Các hoạt động giải trí (trò chơi dân gian truyền thống):

 

Thời gian: Từ ngày 18/10 - 20/10/2017. Địa điểm: Khu tổ chức Lễ hội Lồng tồng Ba Bể.

 

3.7. Tham gia trải nghiệm du lịch Ba Bể:

 

Thời gian: Từ ngày 17/10 - 22/10/2017. Địa điểm: Khu vực hồ Ba Bể.

 

3.8. Các hoạt động khác: Trưng bày và giới thiệu sách, báo, tranh, ảnh, giới thiệu về đất và con người Bắc Kạn, quảng bá du lịch; tổ chức chiếu phim tuyên truyền, quảng bá du lịch; các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia bán hàng và giới thiệu sản phẩm.

 

  Thời gian: Từ ngày 18/10-20/10/2017. Địa điểm: Khu tổ chức Lễ hội Lồng tồng Ba Bể.

 

Để chuẩn bị và tổ chức, triển khai thực hiện tốt nội dung các hoạt động hoạt động ở trên; sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn đã chủ động tham mưu trình UBND tỉnh thành lập 05 Tiểu ban giúp việc cho Ban tổ chức đó là: Tiểu ban tuyên truyền; Tiểu ban tổ chức lễ khai mạc - bế mạc;Tiểu ban tổ chức các hoạt động văn hóa – du lịch; Tiểu ban tổ chức các hoạt động thể thao và Tiểu ban hậu cần, phục vụ.

 

Trên cơ sở thành lập và nhiệm vụ được giao, các Tiểu ban đã tổ chức họp, thống nhất ban hành kế hoạch để triển khai và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong tiểu ban. Đồng thời, sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 187/KH-SVHTTDL ngày 27/7/2017 về tham gia các hoạt động trong Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ IX và Tuần du lịch Ba Bể - Bắc Kạn năm 2017 và Quyết định số 238/QĐ-SVHTTDL ngày 27/7/2017 Về việc phân công nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động trong Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ IX và Tuần du lịch Ba Bể - Bắc Kạn, năm 2017.

 

Họp triển khai chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc năm 2017


Chính vì vậy, đến nay một số công việc chính, sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn cơ bản đã chuẩn bị xong như:

 

Đã xây dựng xong toàn bộ dự toán kinh phí cho việc triển khai thực hiện gửi sở Tài chính để thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

 

 Đã liên hệ và thống nhất với Tổng cục Du lịch, các tỉnh Việt Bắc, các Viện nghiên cứu và đại diện Hiệp hội lữ hành du lịch về nội dung, chương trình cụ thể cho việc khảo sát thực nghiệm tuyến du lịch hành trình theo chân Bác và điểm đến du lịch vùng Việt Bắc.

 

Sở VH,TT&DL tỉnh Bắc Kạn đã thống nhất nội dung, chương trình cho hội thảo khoa học “Hành trình theo chân Bác và điểm đến du lịch vùng chiến khu Việt Bắc; có các văn bản đề nghị các vụ, các viện, các nhà khoa học, các tỉnh Việt Bắc, các hiệp hội dịch vụ, lữ hành và các doanh nghiệp du lịch có các tham luận theo từng chủ đề.

 

Với nội dung Lễ khai mạc Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ IX năm 2017; Sở VH,TT&DL tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Tổng đạo diễn chương trình chuẩn bị kịch bản; đoàn nghệ thuật của 6 tỉnh đang luyện tập chương trình để hợp luyện trước khi tổ chức; Sở đã báo cáo UBND tỉnh dự kiến danh sách đại biểu mời dự Lễ khai mạc, dự kiến truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình VTV1.

 

Với chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ dân gian và trình diễn trang phục dân tộc: Hiện nay các tỉnh Việt Bắc đang tổ chức luyện tập 02 hợp phần và một số tiết mục để tham gia biểu diễn 02 đêm trên sân khấu và giao lưu với du khách tại khu trưng bày, quảng bá du lịch và ẩm thực; mỗi tỉnh cũng đã lựa chọn 04 diễn viên (02 nam và 02 nữ) thường xuyên luyện tập để tham gia trình diễn trang phục dân tộc theo quy định của Ban tổ chức.

 

Chèo thuyền Độc Mộc trên Hồ Ba Bể


Đồng thời, Sở cũng đã bố trí khảo sát khu vực tổ chức lễ hội, đo đạc, thiết kế và lên sơ đồ bố trí sân khấu, gian hàng để trưng bày triển làm và chế biến ẩm thực.v.v. theo các nội dung của chương trình đã đề ra.

 

Để Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ IX và Tuần du lịch Ba Bể - Bắc Kạn năm 2017 thực sự là một dấu ấn, là thương hiệu du lịch của tỉnh Bắc Kạn nói riêng, của cả vùng Việt Bắc nói chung. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn rất mong được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của lãnh đạo các tỉnh Việt Bắc, sự phối hợp tích cực của sở VH,TT&DL các tỉnh, cùng với tinh thần chủ động, tích cực tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các đơn vị sẽ tạo nên sự thành công rực rỡ trong việc hợp tác phát triển du lịch của các tỉnh vùng chiến khu Việt Bắc./.

Tác giả:  Ngô Vấn
Nguồn: 
Sign In