Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

Cuộc thi sáng tác biểu tượng và tiêu đề du lịch tỉnh Hà Giang

( Cập nhật lúc: 04/05/2018  )

Cuộc thi sáng tác biểu tượng và tiêu đề du lịch tỉnh Hà Giang với mục đích lựa chọn biểu tượng và tiêu đề thể hiện rõ nét đặc trưng và lợi thế của du lịch Hà Giang, phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư phát triển du lịch và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, công tác đối nội, đối ngoại của tỉnh. Tỉnh Hà Giang tổ chức cuộc thi  "Sáng tác biểu tượng, (logo) và tiêu đề (Slogan) Du lịch Hà Giang"

Thể lệ cuộc thi Download tại đây CÔNG VĂN 421-TUYÊN TRUYỀN HÀ GIANG.pdf

Tác giả:  Ban tổ chức cuộc thi tỉnh Hà Giang
Nguồn: 
Sign In