Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Kạn Thông báo hoãn tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã lần thứ XIX năm 2020

( Cập nhật lúc: 28/02/2020  )

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tiếp tục triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

 

Trước đó, ngày 10/02/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Điều lệ số 01/ĐL-SVHTTDL về việc tổ chức Giải Việt dã tỉnh Bắc Kạn lần thứ XIX, năm 2020. Theo đó, Giải Việt dã tỉnh Bắc Kạn lần thứ XIX, năm 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 21/3/2020.

 

Các VĐV tham gia giải Việt dã

 

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh Covid-19. Hôm nay, ngày 28/02/2020 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi Thông báo số 29/TB-SVHTTDL, tới các cơ quan, đơn vị, địa phương tạm hoãn tổ chức Giải Việt dã tỉnh Bắc Kạn lần thứ XIX, năm 2020 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trên địa bàn toàn tỉnh đến thời điểm thích hợp mới tổ chức thực hiện.

 

Vậy, trong thời gian tới, căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có thông báo cụ thể bằng văn bản về thời gian tổ chức giải Việt dã tỉnh Bắc Kạn lần thứ XIX, năm 2020 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân đến các đơn vị, địa phương liên quan./.

Tác giả:  Bình Nguyên
Nguồn: 
Sign In