Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

Thành lập Ban quản lý khu du lịch Ba Bể

( Cập nhật lúc: 27/03/2018  )

Ban quản lý khu du lịch Ba Bể được thành lập theo Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn trên cơ sở chuyển nhiệm vụ quản lý và kinh doanh du lịch thuộc Trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng thuộc Ban quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể.

 

Lễ công bố Quyết định thành lập BQL khu Du lịch Ba Bể


          Ban quản lý khu du lịch Ba Bể là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Ba Bể có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật; Hoạt động theo cơ chế tự bảo đảm chi thường xuyên, chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, hoạt động của UBND huyện Ba Bể. 

 

          Ban quản lý khu du lịch Ba Bể có chức năng tham mưu, giúp UBND Huyện quản lý việc thực hiện quy hoạch chi tiết du lịch các Xã, Thị trấn; quản lý hoạt động du lịch và thực hiện nhiệm vụ vệ sinh môi trường; quản lý và sử dụng hệ thống điện chiếu sáng công cộng và các công trình công cộng phục vụ các hoạt động du lịch trên địa bàn khu du lịch Ba Bể.

 

Sau khi được thành lập, Đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đã yêu cầu UBND huyện Ba Bể, các ngành có liên quan, các xã, thị trấn cần tạo mọi điều kiện và phối hợp tốt với Ban quản lý khu du lịch Ba Bể để đơn vị này hoạt động có hiệu quả, phát huy tốt chức năng nhiệm vụ trong việc tham mưu giúp UBND huyện quản lý, xây dựng, khai thác và vận hành hoạt động của các điểm, khu du lịch; tích cực quảng bá, xúc tiến, phát triển du lịch địa phương nói chung, của khu du lịch Ba Bể nói riêng./.

 

Download Quyết định tại đây.01.signed.pdf

Tác giả:  Bình Nguyên
Nguồn: 
Sign In