Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

Tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

( Cập nhật lúc: 31/03/2020  )

Tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Xem nội dụng chi tiết tại đây CÔNG VĂN 1597-UBND TỈNH.pdf,CÔNG VĂN 728- ĐẢNG ỦY CCQ TỈNH.pdf,THÔNG BÁO SỐ 40-SVH-KL CUỘC HỌP.pdf

Tác giả:  Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In