Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

TỈNH BẮC KẠN TỔ CHỨC NHIỀU HOẠT ĐỘNG Kỷ niệm 129 năm sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2019)

( Cập nhật lúc: 17/05/2019  )

Hằng năm, vào ngày 19 tháng 5 cùng với cả nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn lại bâng khuâng tưởng nhớ đến Bác Hồ kính yêu. Ngày 19/5/1946, lần đầu tiên nhân dân ta kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta. Từ đó trở đi, hằng năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đều ra sức thi đua sản xuất, tổ chức các hoạt động, đặc biệt là việc phát động thi đua học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cùng nhớ lại những giờ phút đặc biệt, niềm vui dâng trào, kính yêu Bác vô hạn.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (Lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, khi đi học tên Nguyễn Tất Thành, Hoạt động cách mạng lấy tên Nguyễn Ái Quốc…) sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, là một đất nước thuộc địa, có nhiều dân tộc. Trong quá trình dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm, dân tộc ta đã hình thành và phát triển nền văn hóa dân tộc rực rỡ, mà hạt nhân là chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, ý trí đấu tranh bất khuất, tinh thần nhân ái, khoan dung và ý thức cộng đồng, đoàn kết dân tộc. Chính nền văn hóa ấy cùng với những ảnh hưởng tích cực của văn hóa phương Đông đã hun đúc nên nhân cách Hồ Chí Minh và góp phần to lớn vào sự hình thành và sự phát triển tư tưởng của người.

 

Chứng kiến sự thất bại trên con đường giải phóng dân tộc, của các vị yêu nước tiền bối và cảnh đời nô lệ của người dân mất nước, dưới ách thực dân Pháp tàn bạo, tháng 6/1911, người thanh niên ưu tú của dân tộc Việt Nam - Nguyễn Ái Quốc quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Trải qua gần 10 năm bôn ba nhiều châu lục, gắn với phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc, với chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh đã tìm thấy con đường cứu nước và giải phóng dân tộc duy nhất đúng đắn; từ đó đã lãnh đạo nhân dân ta giành được độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

 

Để tưởng nhớ công ơn của Bác, tháng 5 lịch sử, cả nước ta đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - vị Cha già, Người lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hoá thế giới. Người cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, mang lại cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

 

Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí minh vĩ đại. Trong những ngày này toàn thể Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể, lập thành tích để dâng lên Bác Hồ kính yêu.

 

Đặc biệt, ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 –CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn năm 2019. Trên cơ sở đó, Đảng bộ các cấp đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện.

 

  • Một số hoạt động tiêu biểu:

Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực đấu tranh chấn áp tội phạm, lập thành tích xuất sắc kính dâng lên Bác; đồng thời, Công an tỉnh đã tổ chức báo công về kết quả nổi bật trong  học tập, làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” thời gian qua. Tổ chức giải chạy vũ trang việt dã và chiến sỹ công an khỏe lần thứ 16, năm 2019 nhân dịp Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm thực hiện di chúc của Người.

 

Lễ khai mạc và trao giải Việt giả công an tỉnh Bắc Kạn


Đảng bộ Sở Văn hóa, thể thao và du lịch đã xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2018 để kịp thời khắc phục những hạn chế trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu, cấp ủy và tập thể lãnh đạo Sở; Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu nhằm khẩn trương, nghiêm túc khắc phục những hạn chế. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày giả phóng Bắc Kạn; Tổ chức ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc lần thứ I năm 2019; tổ chức Giải bóng chuyền nam tỉnh Bắc Kạn năm 2019 từ ngày 15 đến ngày 19/5/2019; thông qua giải đấu nhằm góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tạo nên động lực thi đua sôi nổi trong lao động, sản xuất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được giao và đảm bảo phát triển kinh tế, an sinh xã hội của tỉnh.

 

Giải bóng chuyền nam tỉnh Bắc Kạn - năm 2019


Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đã có công văn đề nghị cấp ủy cơ sở tổ chức bình chọn và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 trong đợt hoạt động kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911- 5/6/2019).

 

Đ/c Phạm Duy Hưng-PCT UBND tỉnh tặng hoa cho tân phó GĐ Sở VHTTDL


Kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) là dịp để toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết các dân tộc, phát huy kết quả đã đạt được trong những năm qua, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa tỉnh Bắc Kạn bước vào thời kỳ mới, góp phần cùng cả nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Với tất cả tình cảm kính yêu vô hạn và niềm tin tuyệt đối vào lời căn dặn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn, xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh./.

Tác giả:  Ngô Vấn
Nguồn: 
Sign In