Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

1186353

Điều lệ các môn thi đấu Đại hội TDTT tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, năm 2022 tổ chức...

Điều lệ các môn thi đấu Đại hội TDTT tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, năm 2022 tổ chức trong năm 2021

CÁC CẤP, CÁC NGÀNH TỈNH BẮC KẠN - TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG KỶ NIỆM 91...

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã ghi: "Nam nữ bình quyền". Đảng sớm nhận rõ, phụ nữ Việt Nam là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ: Đảng phải giải phóng phụ nữ, gắn liền giải phóng...

Hướng dẫn triển khai các biện pháp kiểm soát Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Bắc...

Hướng dẫn triển khai các biện pháp kiểm soát Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tuyên truyền 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ và 60 năm Ngày mở đường Hồ...

Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “công tác tuyên giáo năm 2021”; Công văn số 409-CV/BTGTU ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Ban Tuyên Tỉnh ủy Định hướng tuyên truyền tháng 10/2021. Để góp phần ổn...

TỈNH BẮC KẠN TÍCH CỰC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP VÀ QUYẾT...

Ngày 23/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 466/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc...

CÁC CẤP, CÁC NGÀNH TỈNH BẮC KẠN - TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 -...

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã ghi: "Nam nữ bình quyền". Đảng sớm nhận rõ, phụ nữ Việt Nam là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ: Đảng phải giải phóng phụ nữ, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ. Đảng đặt ra: Phụ nữ Việt Nam phải tham gia các đoàn thể cách mạng và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng. Chính vì vậy, vào ngày 20 tháng 10 năm 1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay đổi tên là Hội Phụ nữ Việt Nam) chính thức được thành lập, để đánh dấu sự kiện này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định chọn ngày 20 tháng 10 hằng năm làm ngày truyền thống của tổ chức này, đồng thời cũng xem đây là ngày kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tên là "Ngày phụ nữ Việt...

Xem tiếp

HỒNG KHÔNG HẠT – MÓN QUÀ QUÊ NHỚ MÃI

Vào mùa thu, đặc biệt vào ngày Tết trung thu truyền thống, quả hồng không hạt Bắc Kạn thường được dùng làm quà biếu cho bạn bè và người thân, được bày trên mâm ngũ quả trong mỗi gia đình người Việt Nam nói chung, người Bắc Kạn nói riêng.

Xem tiếp

Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Sign In