Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

ĐẢNG BỘ SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng

( Cập nhật lúc: 29/04/2021  )

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Kế hoạch số 23-KH/ĐU ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về việc  học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Ngày 29 tháng 4 năm 2021, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn đã Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng.    

                          

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hà Văn Trường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Sở, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa, TT&DL tỉnh Bắc Kạn.

 

Toàn cảnh Hội nghị


Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn đã được nghe đồng chí Hà Văn Trường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ trình bày, phổ biến và quán triệt những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng chí Nguyễn Văn Chương – Phó Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ Sở trình bày, quán triệt những nội dung cơ bản trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; đồng chí Hoàng Thị Tho - Ủy viên Ban thường vụ Đảng bộ Sở quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. 

 

Đ/c Nguyễn Văn Chương - Phó Bí thư BCH Đảng bộ - Phổ biến tại Hội nghị

 

Đ/c Hoàng Thị Tho - Ủy viên BTV Đảng bộ - triển khai tại Hội nghị

 

Đây là Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ nắm vững và thực hiện đúng, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; uốn nắn những nhận thức lệch lạc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời, thống nhất chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết cụ thể, sát với thực tế của cơ quan, đơn vị; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện chương trình hành động.

 

Kết thúc Hội nghị, Đảng bộ Sở đã yêu cầu các chi bộ, đơn vị trực thuộc  khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả và báo cáo về Đảng bộ Sở để tổng hợp, báo cáo cấp ủy cấp trên./.

Tác giả:  Ngô Vấn
Nguồn: 

Tin bài mới:


TỈNH BẮC KẠN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH “QUA NHỮNG MIỀN DI SẢN VIỆT BẮC” NĂM 2021 TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN(26/04/2021)

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN TỔ CHỨC LỄ ĐÓN NHẬN DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA “HÁT SLI CỦA NGƯỜI NÙNG” XÃ XUÂN DƯƠNG, HUYỆN NA RỲ VÀ GIAO LƯU NGHỆ THUẬT CHÀO MỪNG “NGÀY VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM (19/4)”.(15/04/2021)

KẾ HOẠCH Kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm năm 2021(31/03/2021)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN LÀM VIỆC VỚI SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH(29/03/2021)

ĐẢNG BỘ SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.(21/01/2021)

TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU KÍCH CẦU DU LỊCH TẠI ĐẠI HỘI HIỆP HỘI DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2020 – 2025(04/11/2020)

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DL TỈNH BẮC KẠN TỔ CHỨC GIẢI BÓNG CHUYỀN HƠI TRUNG, CAO TUỔI NĂM 2020.(15/09/2020)

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT LIỆT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID 19.(11/08/2020)

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN Tổ chức Giải Vô địch bóng bàn các nhóm tuổi và Giải Vô địch cờ tướng tỉnh Bắc Kạn năm 2020(18/06/2020)

Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.(16/06/2020)

Sign In