Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

Tăng cường Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Virut Corona

( Cập nhật lúc: 03/02/2020  )

Tỉnh Ủy, UBND tỉnh, Sở VH,TT & DL tỉnh Bắc Kạn tăng cường tuyên truyền, vận động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Virut Corona. Xem thông tin tại đây CÔNG VĂN 360- UBND TỈNH VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH CÔRÔNA.pdfCÔNG VĂN SỐ 80-SVH-VỀ VIỆC PHÒNG CHỐNG DỊCH CÔRONA.pdf,CÔNG VĂN SỐ 2982-TỈNH UỶ VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH CORONA.pdf

Tác giả:  Sở VHTTDL
Nguồn: 
Sign In