Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN LÀM VIỆC VỚI SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

( Cập nhật lúc: 29/03/2021  )

Được sự nhất trí của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về chủ trương bố trí buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về những nội dung liên quan đến hoạt động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn. Chiều ngày 26/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Thành phần buổi làm việc gồm có: Đồng chí Nguyễn Long Hải- Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn; Đồng chí Phạm Duy Hưng– Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn; Đại diện lãnh đạo các Sở: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn; Lãnh đạo UBND thành phố Bắc Kạn và Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng toàn thể các đồng chí trưởng, phó phòng, trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Toàn cảnh buổi làm việc


Tại buổi làm việc, Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã nêu mục đích, ý nghĩa, nội dung của buổi làm việc và có lãng hoa chúc mừng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thể thao Việt Nam  (27/3/1946 -27/3/2021).

 

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn tặng hoa chúc mừng Sở VHTTDL nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thể thao Việt Nam

 

Để báo cáo với Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn và các thành viên dự họp, Đồng chí Hà Văn Trường – Tỉnh ủy viên- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày những nội dung chính mà ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn đã đạt được trong những năm qua; đồng thời, đề xuất và kiến nghị với Tỉnh để phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bắc Kạn trong thời gian tới; cụ thể:

 

- Về tổ chức bộ máy: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch được thành lập tại Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 28/3/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Hiện nay Bộ máy của Sở VHTT&DL đã được kiện toàn cơ bản ổn định, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ: Ban giám đốc: Gồm 3 người; 01 Giám đốc điều hành chung và phụ trách lĩnh vực du lịch; 01 PGĐ phụ trách lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, di sản văn hóa; 01 PGĐ phụ trách lĩnh vực Thể dục thể thao, thư viện.  Có tổng số 06 phòng chuyên môn nghiệp vụ, gồm: Quản lý Văn hóa, Quản lý Thể dục thể thao, Quản lý Du lịch, Kế hoạch Tài chính, Văn phòng, Thanh tra. Số lượng đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở gồm 06 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, gồm: Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đoàn nghệ thuật dân tộc, Bảo tàng, Thư viện, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao, Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch.

 

- Về cơ sở vật chất phục vụ hoạt động: Hiện nay cơ sở vật chất của ngành đã có được một số thiết chế, đáp ứng được một phần yêu cầu chuyên môn. Bên cạnh đó vẫn còn một số thiết chế chưa có hoặc chưa đạt chuẩn. Một số các đơn vị sự nghiệp phải làm việc chung trụ sở như: Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT - Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch tỉnh, cùng làm việc và hoạt động chuyên môn tại Nhà thi đấu đa năng. Trung tâm Văn hoá tỉnh - Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh - Thư viện tỉnh  03 đơn vị cùng làm việc tại Nhà văn hoá tỉnh.  Bảo tàng tỉnh chỉ có được khoảng 25% diện tích so với nhu cầu tối thiểu. Thiết bị của Đoàn nghệ thuật dân tộc được trang bị tạm đủ, tuy nhiên rất cũ và không đồng bộ; Đoàn đang sử dụng 01 xe tải và 01 xe chở diễn viên (hiện nay đã xuống cấp và không đủ chỗ ngồi cho diễn viên, xe 30 chỗ ngồi chở 38 diễn viên). Thiết bị của Trung tâm Văn hóa tỉnh vừa lạc hậu, thiếu đồng bộ, thiết bị chiếu bóng phải vận chuyển di động từ điểm này sang điểm khác và thường xuyên vận hành ngoài trời nên nhanh xuống cấp và hư hỏng nhiều nhưng đến nay không còn mục tiêu hỗ trợ hoạt động điện ảnh. Hiện nay đơn vị chưa được đầu tư xe chuyên dùng phục vụ đưa thông tin về cơ sở, do vậy hàng năm phải tự cân đối chi thường xuyên để thuê xe ngoài, vừa tốn kém về kinh phí vừa không chủ động về thời gian, kế hoạch công tác.

 

- Về phát triển các lĩnh vực chủ yếu:


+ Công tác văn hóa cơ sở được giao cho Trung tâm Văn hóa tỉnh triển khai thực hiện, đơn vị thường xuyên đổi mới hoạt động do vậy đã triển khai có hiệu quả công tác phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng; xây dựng, hướng dẫn tổ chức hoạt động của các làng văn hóa, câu lạc bộ văn hóa - làng văn hóa; tham gia các hoạt động liên hoan, hội diễn toàn quốc có kết quả tốt; chỉ đạo hướng dẫn phong trào văn nghệ quần chúng toàn tỉnh, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Công tác tuyên truyền cổ động đội TTLĐ cấp tỉnh nằm trong bộ máy tổ chức của TTVH tỉnh. Nhiệm vụ của các đội TTLĐ tỉnh là tổ chức tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền gương người tốt việc tốt tới các tầng lớp nhân dân, địa phương trong tỉnh. Trung bình hàng năm Đội TTLĐ tỉnh đã thực hiện 100 buổi tuyên truyền lưu động tại cơ sở; Ngoài ra đội TTLĐ tỉnh đã thực hiện nhiều cuộc tuyên truyền tại chỗ, cổ động trực quan có hiệu quả.

 

+ Hoạt động phát hành phim và chiếu bóng của tỉnh chủ yếu là thực hiện nhiệm vụ chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa trong tỉnh và phục vụ các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa theo QĐ số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Chính phủ. Nhiệm vụ này được giao cho Trung tâm Văn hóa tỉnh thực hiện. Hàng năm thực hiện 1.680 buổi chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân trong tỉnh, kết hợp với công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu giải trí, hoạt động chiếu phim thực sự trở thành một trong những công cụ tuyên truyền có hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, cải thiện và từng bước nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân vùng sâu, vùng xa. Cơ sở vật chất cho hoạt động Phát hành phim và chiếu bóng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tỉnh chưa có rạp chiếu phim.

 

+ Đoàn nghệ thuật Dân tộc tỉnh, được thành lập từ năm 2000, từ khi thành lập đến nay Đoàn đã có những thành công nghệ thuật nhất định từ các tác phẩm mang chất liệu dân gian. Đoàn nghệ thuật đã thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền bằng nghệ thuật phục vụ nhân dân các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Đoàn cũng đã có nhiều thành công trong các Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc. Đoàn nghệ thuật dân tộc đi biểu diễn phục vụ nhân dân vùng sâu vùng xa trung bình 80 buổi/năm, phục vụ trong các ngày lễ lớn và nhiệm vụ chính trị của tỉnh 30 buổi/năm; xây dựng 01 chương trình nghệ thuật mới.

 

+ Thư viện tỉnh đã và đang từng bước nâng cao chất lượng hoạt động. Nguồn sách báo, tạp chí ngày càng đa dạng cả về số lượng, chất lượng và chủng loại. Phương thức phục vụ bạn đọc thường xuyên được cải tiến, đổi mới phù hợp với thị hiếu của độc giả, thu hút ngày càng đông số lượt bạn đọc đến với thư viện. Do ở chung nên diện tích dành cho phục vụ bạn đọc còn chật hẹp, chưa được trang bị hệ thống quạt và điều hòa, các trang thiết bị đã cũ và xuống cấp. Phần mềm quản lý thư viện đã lạc hậu, không thể kết nối sử dụng tài nguyên thư viện dùng chung và chia sẻ dữ liệu với hệ thống thư viện trong nước; Chưa có kho sách đúng quy chuẩn để bảo quản, lưu trữ tài liệu theo qui định. Kinh phí và biên chế ít vì vậy hiệu quả phục vụ chưa cao.

 

+ Bảo tàng tỉnh đã tích cực sưu tầm, chỉnh lý, bảo quản các hiện vật của các giai đoạn lịch sử và truyền thống văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tính đến nay, Bảo tàng tỉnh đã có 3.800  hiện vật và bộ sưu tập hiện vật. Bắc Kạn có 58 di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, trong đó: 02 di tích cấp Quốc gia đặc biệt, 07 di tích cấp Quốc gia, 49 di tích cấp tỉnh. Các di tích đều đã được giao cho UBND các huyện, thành phố có di tích quản lý. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cũng được ngành quan tâm: trong nhiều năm qua, Sở VHTT&DL đã thực hiện nhiều dự án sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể với 17 di sản VHPVT được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nhìn chung, kinh phí, bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích rất thiếu. Công tác quy hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các di tích chưa có điều kiện thực hiện nên chưa phát huy được đầy đủ giá trị các di tích. Chưa xây dựng được bảo tàng, chưa có mặt bằng trưng bày nên phần lớn hiện vật vẫn đang phải lưu giữ trong kho, chưa được đưa ra giới thiệu với công chúng, hoạt động chuyên môn bảo tàng chưa gắn được với phát triển du lịch. Công tác quảng bá hình ảnh của di sản văn hóa địa phương chưa thực hiện được sâu rộng; việc phát huy các giá trị của di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch chưa hiệu quả; chưa tổ chức được nhiều hoạt động tập huấn về kiến thức di sản văn hóa cho cộng đồng.

 

+ Lĩnh vực Du lịch: Trong những năm qua được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và các cấp, các ngành của tỉnh, du lịch Bắc Kạn đã có những chuyển biến tích cực. Hiện nay, tỉnh Bắc Kạn đang quan tâm chú trọng khai thác tiềm năng, lợi thế nguồn tài nguyên để tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, quan trọng của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị. Do vậy, công tác thu hút đầu tư, khai thác phát triển du lịch trong những năm gần đây luôn được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm và xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, góp phần tích cực vào sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Du lịch Bắc Kạn đã đạt được một số kết quả: Tổng lượng khách du lịch tăng qua một số năm, cụ thể: năm 2010: 150.000 lượt khách; năm 2015: 360.000 lượt khách; năm 2019: 528.000 lượt khách (năm 2020: 198.779 lượt). Tổng doanh thu du lịch năm 2010: 75 tỷ đồng; năm 2015: 252 tỷ;  năm 2019: 348 tỷ; (năm 2020: 139 tỷ).  (Trong năm 2020 lượng khách du lịch và doanh thu du lịch giảm so với các năm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19). Công tác quảng bá xúc tiến đã được tổ chức với nhiều hình thức, nội dung như: Xuất bản các ấn phẩm, tờ rơi, tập gấp, đĩa DVD giới thiệu về du lịch Bắc Kạn; xây dựng pano quảng cáo tấm lớn để giới thiệu và quảng bá du lịch của tỉnh; quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo, đài truyền hình Trung ương, địa phương, Website của ngành) ngoài ra các cơ cở lưu trú, khách sạn và các đơn vị lữ hành có xây dựng chương trình tuyên truyền, quảng bá trên mạng internet; tổ chức và tham gia tổ chức các sự kiện du lịch, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch trong khu vực và vùng Đông Bắc; tham gia giới thiệu, quảng bá du lịch tại các hội chợ du lịch, hội chợ thương mại - du lịch trong khu vực và cả nước... Tuy nhiên, việc phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, còn mang tính tự phát, manh mún, nhỏ lẻ. Hạ tầng du lịch yếu kém; cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch chất lượng thấp, sản phẩm du lịch kém hấp dẫn và thiếu tính bền vững; thiếu các khu trung tâm thương mại, mua sắm, khách sạn, khu vui chơi giải trí; Kết cấu hạ tầng còn thiếu và chưa đồng bộ; Chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch còn hạn chế, chưa có tính chuyên nghiệp; chưa tạo ra các sản phẩm du lịch có sức thu hút hấp dẫn khách du lịch.

 

+ Lĩnh vực thể dục, thể thao: Phong trào thể thao quần chúng đã phát triển sâu rộng cho mọi đối tượng, các loại hình tập luyện TDTT được thành lập dưới nhiều hình thức như các câu lạc bộ TDTT, các điểm tập luyện TDTT trong các cơ quan, đơn vị, khu dân cư..., từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân. Các môn thể thao hiện đại và các môn thể thao dân tộc và các trò chơi dân gian khác luôn được quan tâm, bảo tồn và phát huy. Tỷ lệ người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên ngày càng tăng. Công tác thể thao thành tích cao được phát triển đến 05 môn thể thao mũi nhọn với tổng số đào tạo 32 vận động viên; đồng thời, từng bước đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao; phối hợp với các địa phương phát hiện, bồi dưỡng vận động viên trẻ tạo nguồn tuyển chọn vận động viên tuyến tỉnh. Kết quả các giải thể thao toàn quốc: Từ năm 2018 đến năm 2020 mỗi năm tham gia thi đấu 8 đến 9 giải khu vực và toàn quốc, kết quả đạt tổng số 23 HCV, 13 HCB, 45 HCĐ, có 16 lượt vận động viên đạt Cấp I Quốc gia, 5 lượt vận động viên đạt Kiện tướng Quốc gia, có 2 vận động viên được triệu tập vào đội tuyển, đội tuyển trẻ Quốc gia.

 

+ Lĩnh vực gia đình: Việc thực hiện công tác gia đình trên địa bàn toàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực. Cấp ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo. UBND tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo bổ sung các tiêu chí xây dựng “Gia đình văn hóa” vào hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố; lồng ghép thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Chương trình xây dựng nông thôn mới. Công tác phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển công tác gia đình Việt Nam  đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

 

+ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã đạt được nhiều kết quả nhất định, từng bước đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, được nhân dân đồng tình hưởng ứng tham gia tạo hiệu quả chính trị - xã hội rộng lớn, nhất là chuyển biến bộ mặt nông thôn qua việc đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nông thôn mới; vai trò và trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội được đề cao; các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, bản, tổ dân phố văn hoá... đã được các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện góp phần không nhỏ trong việc giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội và thúc đẩy kinh tế -xã hội phát triển. Tỷ lệ các danh hiệu văn hóa kết quả thực hiện trong năm 2020 đều đạt và vượt kế hoạch, kết quả cụ thể: Có 70.975/80.403 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 88,3%, vượt 3,3% so với Kế hoạch năm 2020. Có 1.170/1.310 Khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” đạt 89,3%, vượt 17,3 % so với Kế hoạch năm 2020.  Có 15/97 xã đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn chuẩn văn hoá nông thôn mới” đạt 15,5%, vượt 5,5% so với Kế hoạch năm 2020. Có 07/11 phường, thị trấn đạt danh hiệu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” đạt 63,6%, vượt 13,6% so với Kế hoạch giao. Có 844/905 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt 93,3%, vượt 1,3% so với Kế hoạch năm 2020…

 

Trên cơ sở đánh giá kết quả đã đạt được, những tồn tại, khó khăn, đồng thời để tạo điều kiện cho sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bắc Kạn tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian tới; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh một số nội dung như sau:

 

1. Đề xuất Quy hoạch quỹ đất xây dựng trụ sở, quần thể, không gian Bảo tàng tỉnh; Quy hoạch quỹ đất và xây dựng trụ sở Thư viện tỉnh và Quy hoạch Khu Văn hóa - Thể thao tỉnh; xây dựng Ký túc xá cho Vận động viên thể thao thành tích cao.

 

2. Bố trí kinh phí cho mua xe ô tô chuyên dùng cho Trung tâm Văn hóa tỉnh và xe ô tô chở diễn viên đi biểu diễn cho Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh.

 

3. Cho chủ trương tăng quy mô đào tạo vận động viên từ 30 người lên 70 người/01năm.

 

4. Cho chủ trương lập Đề án Xây dựng hạ tầng Văn hóa, thể thao cơ sở gắn với Nông thôn mới (khắc phục tình trạng quy hoạch treo, nợ thiết chế).

 

5. Cho chủ trương lập Đề án các giải pháp đột phá phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 và  điều chỉnh tăng quy mô và cấp độ quảng bá du lịch.

 

6. Xây dựng Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn. Bố trí nguồn lực để phối hợp triển khai lập hồ sơ di sản thiên nhiên thế giới Ba Bể - Na Hang.

 

          Trên cơ sở thảo luận, tham gia phát biểu ý kiến của Lãnh đạo phòng Quản lý văn hóa, Phòng quản lý du lịch, phòng Quản lý thể thao; Lãnh đạo các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Lãnh đạo UBND thành phố Bắc Kạn và ý kiến của đồng chí phát biểu của Đồng chí Phạm Duy Hưng–  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn; Đồng chí Nguyễn Long Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã phát biểu kết luận và chỉ đạo như sau:

 

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã phát biểu kết luận và chỉ đạo

 

- Trước tiên, ghi nhận những cố gắng, nỗ lực với tinh thần, trách nhiệm cao của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đã được giao trong điều kiện còn nhiều khó khăn về nguồn nhân lực, kinh phí, thiết chế, công tác phòng chống dịch Covid19.v.v.

 

- Để  du lịch trở thành ngành kinh tế trọng điểm, mũi nhọn thì ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn cần tham mưu cho tỉnh những cơ chế, chính sách đột phá về du lịch, đảm bảo huy động, đóng góp từ 8 đến trên 10% vào GDP của tỉnh. Tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ chợ các tổ chức, đơn vị, người dân phát triển kinh doanh dịch vụ du lịch, mở Homestay…

 

- Về các kiến nghị: Đồng chí Chủ tịch yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND thành phố Bắc Kạn và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, xem xét địa điểm để bố trí quy hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, xây dựng dự thảo báo cáo UBND tỉnh trước 30/4/2021. Đối với quy hoạch ATK Chợ Đồn, yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh Bắc Kạn có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xin ý kiến chỉ đạo, sớm bổ sung quy hoạch, cân đối kinh phí cho việc xây dựng trụ sở của Bảo Tàng, Thư Viện; đẩy nhanh tiến độ quy hoạch ATK Chợ Đồn. Về trang bị xe ô tô chuyên dụng, giao Sở tài chính nghiên cứu, xem xét trình UBND tỉnh theo thứ tự ưu tiên .v.v.

 

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh Bắc Kạn và sự phối hợp chặt chẽ, nhiệt tình của các sở, ban, ngành trong tỉnh và sự nỗi lực phấn đấu của toàn thể các bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; trong những năm tới ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch chắc chắn sẽ thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Tác giả:  Ngô Vấn
Nguồn: 

Tin bài mới:


ĐẢNG BỘ SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.(21/01/2021)

TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU KÍCH CẦU DU LỊCH TẠI ĐẠI HỘI HIỆP HỘI DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2020 – 2025(04/11/2020)

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DL TỈNH BẮC KẠN TỔ CHỨC GIẢI BÓNG CHUYỀN HƠI TRUNG, CAO TUỔI NĂM 2020.(15/09/2020)

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT LIỆT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID 19.(11/08/2020)

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN Tổ chức Giải Vô địch bóng bàn các nhóm tuổi và Giải Vô địch cờ tướng tỉnh Bắc Kạn năm 2020(18/06/2020)

Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.(16/06/2020)

ĐẢNG BỘ SỞ VĂN HÓA TT&DL TỔ CHỨC TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG VÀ BI ỂU DƯƠNG NHỮNG ĐỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.(19/05/2020)

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DL TỈNH BẮC KẠN HƯỚNG DẪN Thực hiện Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2020 (24/04/2020)

Sở văn hóa, thể thao và du lịch Bắc Kạn: Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19(31/03/2020)

Phương án phòng, chống bệnh viêm đường Hô hấp cấp do chủng mới của Virut Corona gây ra(03/03/2020)

Sign In