Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH NĂM 2018

( Cập nhật lúc: 31/01/2018  )
Sáng ngày 29 tháng 01 năm 2018 tại Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch đã diễn ra Hội nghị cán bộ viên chức năm 2018 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm 2017, đồng thời đưa ra phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới; Hội nghị cán bộ viên chức Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Sáng ngày 29 tháng 01 năm 2018 tại Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch đã diễn ra Hội nghị cán bộ viên chức năm 2018 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm 2017, đồng thời đưa ra phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới; Hội nghị cán bộ viên chức Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch đã diễn ra thành công tốt đẹp.

 

Thực hiện văn bản số 160/LĐLĐ-CTCS ngày 03/11/2017 của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc thực hiện quy chế dân chủ và tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động  năm 2018.

 

 Ngày 29 tháng 01 năm 2018 Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2018.

 

          Thành phần Hội nghị gồm có: đồng chí Ngô Văn Vấn- Giám đốc cùng toàn thể cán bộ viên chức Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Bắc Kạn.

 

          Hội nghị đã được nghe Báo cáo hoạt động chuyên môn năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, viên chức năm 2017 qua báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo kết quả thực hiện các quy chế của đơn vị đã ban hành; kết quả của phong trào thi đua năm 2017, phát động phong trào thi đua năm 2018 và ký kết giao ước thi đua.

 

          Tiếp sau đó Hội nghị cũng được nghe Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách, việc thu chi, quản lý tài chính trong năm qua; kế hoạch, dự toán thu chi tài chính năm 2018 của đơn vị và báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động trong năm mới.

 

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Hội nghị đã thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện kế hoạch, giải pháp thực hiện nâng cao hoạt động chuyên môn trong năm 2018. Đồng thời sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy chế, nội quy: Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế nâng lương trước thời hạn, Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy định bình công A,B,C,D…

 

Tại Hội nghị đồng chí Ngô Văn Vấn- Giám đốc đại diện cho Lãnh đạo Trung tâm đã trả lời ý kiến thảo luận, giải đáp các kiến nghị, đề xuất của toàn thể các cán bộ, viên chức và đưa ra các giải pháp thực hiện.

 

Hội nghị diễn ra trong không khí thân thiện, cởi mở. Sau một buổi làm việc tích cực khẩn trương, hội nghị đã đi đến biểu quyết nhất trí và thông qua các chỉ tiêu cụ thể như sau:

 

- Trung tâm Thông tin XTDL đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, Giấy khen của Giám đốc Sở VHTT&DL hoặc Bằng khen của UBND tỉnh.

 

- 100% đơn vị cấp phòng đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”.

 

- Có ít nhất 01 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở;

 

- 100% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; Trong đó có từ 02 cá nhân trở lên được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở VHTT&DL.

 

          Với tâm huyết, lòng nhiệt tình, năng lực lãnh đạo sáng tạo của Ban Lãnh đạo Trung tâm, tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm nỗ lực của tập thể phòng cùng toàn thể cán bộ, viên chức, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch sẽ thực hiện tốt kế hoạch năm 2018 đã đề ra./.

Tác giả:  Ngọc Hường
Nguồn: 
Sign In