Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

Văn bản pháp luật

( Cập nhật lúc: 24/10/2016  )

 

Thông báo số 263/TB - VPCP ngày 30/8/2016 V/v thông báo kết luân của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch

 

 - Quyết định số 2714/QĐ-BVHTTDL ngày 03/8/2016 Quyết định phê duyệt Đề án Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

 

 

 

- Quyết định số 2522/QĐ-BVHTTDL ngày 13/7/2016 của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch phê duyệt chiến lược phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

 

 

- Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 23/3/2016 giữa Bộ Giao thông vận tải và Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch hướng dẫn về cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch

 

 

- Quyết định số 4095/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ Khoa học Công nghệ về việc công bố tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4391 : 2015 Khách sạn - Xếp hạng

( Tiêu chuẩn TCVN 4392 : 2015 Khách sạn - Xếp hạng download tại đây)


- Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới

 

- Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013 - 2020

 

- Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng Khu du lịch Ba Bể tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030


- Nghị định số 70/2012/NĐ-CP về việc quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

 

- Thông tư liên tịch số 22 /2012/TTLT-BGTVT-BVHTTDL quy định về bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa

 

- Nghị định số 16/2012/NĐ-CP về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch 


- Thông tư số 47/2010/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định xếp hạng cở sở lưu trú du lịch và phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. 


- Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch. 


- Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch. 


- Luật du lịch số: 44/2005/QH11 

 

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In