Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

Lễ hội lồng tồng xã Lam Sơn, huyện Na Rỳ

( Cập nhật lúc: 24/07/2013  )

 

 

 Múa “loỏng kỳ lằn” tại lễ hội Lồng tồng bản Pjoo,

xã Lam Sơn

 Xuống đồng trong ngày hội  

 

       Theo tiếng Tày, Nùng: Lồng tồng có nghĩa là xuống đồng. Đây là hoạt động văn hóa, tín ngưỡng được tổ chức vào dịp đầu năm mới, để cúng tế Thần Nông - vị thần cai quản ruộng đồng, với mong muốn mùa màng bội thu, đời sống sung túc, bản làng ấm no, cầu sức khỏe và hạnh phúc cho mọi người dân trong thôn bản.

      Hội Lồng Tồng xã Lam Sơn được tổ chức vào ngày 7 tháng giêng hàng năm./.

Tác giả: 
Nguồn:  Theo Cẩm nang Du lịch Bắc Kạn
Sign In