Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

 

 

Thành phố Bắc Kạn


 

Huyện Chợ Đồn

 

Huyện Bạch Thông


 

Huyện Chợ Mới

 

Huyện Ngân Sơn

 

Huyện Ba Bể


 

Huyện Na Rỳ

 

Huyện Pác Nặm


 Danh sách cơ sở lưu trú mới sếp hạng, thay đổi loại hạng do thẩm định xếp hạng lại và các cở sở có thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh trên địa bàn.

Xem File tại  đây:BIỂU THEO DÕI HẠ HẠNG và TDKD .doc

 

 

 

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In