Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

Các cơ sở lưu trú du lịch đã thay đổi loại hình, loại hạng trong hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 10/01/2019  )

DANH SÁCH

Các cơ sở lưu trú du lịch đã thay đổi loại hình, loại hạng trong hoạt động kinh doanh

 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(số liệu tính từ tháng 01 đến hết tháng 12/2018)

        ––––––––––––––––––––––

 

I. Các cơ sở lưu trú du lịch mới có thông báo đủ điều kiện hoạt động và đã xếp hạng

 

Stt

Tên cơ sở LTDL

Địa chỉ

Loại hình, loại hạng

1

Khách sạn Green

Tổ 10b, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Khách sạn 1 sao

2

Nhà nghỉ 68

Tổ Khuổi Thuổm, P. Huyền Tụng, TP. Bắc Kạn

Nhà nghỉ du lịch

3

CSLTDL Ngọc Luân

Thôn Pác Ngòi, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể

NOCPCKDLT

4

CSLTDL Ngọc Trinh

Thôn Pác Ngòi, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể

NOCPCKDLT

5

CSLTDL Hồng Nhung

Thôn Pác Ngòi, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể

NOCPCKDLT

6

CSLTDL Năm Pé

Thôn Pác Ngòi, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể

NOCPCKDLT

7

CSLTDL Thái An

Thôn Pác Ngòi, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể

NOCPCKDLT

8

CSLTDL Hương Quê 168

Thôn Khu II, TTr Nà Phặc, huyện Ngân Sơn

NOCPCKDLT

9

CSLTDL Yết Thu

Tiểu Khu II, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn

NOCPCKDLT

10

Nhà nghỉ Lejardin

Tổ 9A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Nhà nghỉ du lịch

11

Nhà nghỉ 107

Thôn Nà Nàng, xã Nông Thượng, TP Bắc Kạn

Nhà nghỉ du lịch

12

Nhà nghỉ Hương Rừng

Tổ 13, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn

Nhà nghỉ du lịch

 

II. Các cơ sở lưu trú du lịch đã thay đổi loại hình, loại hạng

 

Stt

Tên cơ sở LTDL

Địa chỉ

Loại hình, hạng

trước đây

Loại hình, hạng

thẩm định lại

1

Khách sạn Suối Đậu

Thôn Nà Kiêng, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể

Nhà nghỉ du lịch

Khách sạn

2

Khách sạn Bảo Anh

Tổ 9, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn

Khách sạn 2 sao

Khách sạn 1 sao

 

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In