Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

THÔNG BÁO BẢNG GIÁ MỚI THUÊ XUỒNG THAM QUAN DU LỊCH HỒ BA BỂ (Áp dụng từ ngày 01/9/2016)

( Cập nhật lúc: 16/09/2016  )

Từ ngày 01/9/2016 Ban Quản lý Bến thuyền Hồ Ba Bể thông báo niêm yết Bảng giá xuồng tham quan du lịch mới, cụ thể như sau:

  1. Xuất phát  tại bến xuồng Hồ Ba Bể

 Tuyến

TT

Tuyến tham quan

Đơn giá

1

Hồ Ba Bể- Ao Tiên - Động Puông - Thác Đầu Đẳng

800.000

2

Hồ Ba Bể - Đền An Mã - Động Puông

600.000

3

Hồ Ba Bể - Đền An Mã – Ao Tiên – Thác Đầu Đẳng

550.000

4

Hồ Ba Bể - Đền An Mã – Ao Tiên

400.000

5

Hồ Ba Bể - Đền An Mã

150.000

 

  1. Xuất phát  tại bến xuồng Buốc Lốm tuyến Sông Năng - Hồ Ba Bể

 Tuyến

TT

Tuyến tham quan

Đơn giá

1

Buốc Lốm - Động Puông - Thác Đầu Đẳng – Ao Tiên – Đền An Mã – Pác Ngòi

800.000

2

Buốc Lốm - Động Puông - Ao Tiên – Đền An Mã – Pác Ngòi

700.000

3

Buốc Lốm - Pác Ngòi

700.000

4

Buốc Lốm - Động Puông - Ao Tiên – Đền An Mã – Bến Bắc – Bến Nam

400.000

5

Hồ Ba Bể - Đền An Mã

150.000

 

  1. Quy định số lượng người ngồi trên xuồng tham quan

-         12 người/01 xuồng đối với khách nội địa;

 

10 người /01 xuồng đối với khách quốc tế.

 

 

Cảnh quan trên Hồ Ba Bể

Tác giả:  Hồng Liên
Nguồn: 
Sign In