Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

Danh sách nhà hàng Huyện Ba Bể

( Cập nhật lúc: 20/07/2013  )

 

 

Tên nhà hàng

 

 

Địa chỉ

 

ĐT: (0281)

 

Nhà hàng  A Sim - VQG Ba Bể

 

 

Vườn Quốc gia Ba Bể

 

3 894 123

 

Nhà hàng RAMSAR - VQG Ba Bể

 

 

Vườn Quốc gia Ba Bể

 

3 894 888

 

Nhà hàng Hải Huyền

 

 

Thị trấn Chợ Rã

 

0916 933 754

 

Nhà hàng Đình Phụng

 

 

Thị trấn Chợ Rã

 

3 876 232

 

Nhà hàng Quốc Thể

 

 

Thị trấn Chợ Rã

 

3 876 387

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In