Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

Danh sách nhà hàng Huyện Pác Nặm

( Cập nhật lúc: 20/07/2013  )

 

 

Tên nhà hàng


 

Địa chỉ

 

Điện thoại

 

Nhà hàng Thủy Nhất


 

Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm


 

01246 808 019

 

Nhà hàng Tiến Tấm


 

Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm

 

0977 594 496

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In