Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

Danh sách nhà hàng Huyện Chợ Mới

( Cập nhật lúc: 20/07/2013  )

 

 

Tên nhà hàng


 

 Địa chỉ

 

ĐT: (0281)

 

Nhà hàng Long Duyên


 

Tổ 7, thị trấn Chợ Mới

 

3 864 159

 

Nhà hàng Phong Sơn


 

Tổ 7, thị trấn Chợ Mới

 

3 864 727

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Danh sách nhà hàng Huyện Na Rỳ(20/07/2013)

Sign In