Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

Danh sách nhà hàng Huyện Chợ Đồn

( Cập nhật lúc: 20/07/2013  )

 

 

Tên nhà hàng


 

Địa chỉ

 

ĐT: (0281)

 

Nhà hàng Nga Đĩnh


 

Tổ 6a, thị trấn Bằng Lũng

 

3 882 358

 

Nhà hàng Ất Nụ


 

Tổ 5, thị trấn Bằng Lũng

 

3 882 632

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In