Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

Danh sách nhà hàng trên địa bàn Thành Phố Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 21/04/2017  )

 

 

Tên cơ sở

 

 

Địa chỉ

 

ĐT: (0209)

 

 

Nhà hàng Tám Cương

 

 

Tổ 1, phường Sông Cầu

 

3 871 228

 

Nhà hàng Lá Cọ

 

 

Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên

 

3 870 953

 

Nhà hàng Ẩm thực nhà sàn 

 

 

Tổ 1, Phường Minh Khai

 

0946.858.288


 

Nhà hàng Thanh Dung 


 

Tổ 13, Phường Đức Xuân

 

3 879 392


  

Nhà hàng Quang Đức


 

Phường Phùng Chí Kiên

 

3.873096

 

Nhà hàng Cây Sửa

 

  

Tổ 5, Phường Phùng Chí Kiên 

 

 

0915.546.296

 

  

Nhà hàng Dương Anh 

 

Tổ 18, Phường Sông Cầu 

  

 3. 871.381

 

 

Nhà hàng Cửu Ngư Quán

 

 Tổ 15, Phường Sông Cầu 

 

 

 3.609.999 

 

 Nhà hàng Hương Quê 

 

 

 Tổ 3, Phường Sông Cầu 

 

3.286.686

 

Quán cơm ngon Quang Hào

  

 

Tổ 8A, Phường Đức Xuân

 

 01648.798.682

 

Quán cơm ngon Cây Me

 

 

 Tổ 8B, Phường Đức Xuân

 

 

 3.873.604

 

Tác giả:  Hồng Liên
Nguồn: 
Sign In