Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÁC CƠ QUAN TỈNH BẮC KẠN LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020-2025 ĐÃ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP.

( Cập nhật lúc: 19/08/2020  )

Được sự quan tâm chỉ đạo và nhất trí của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bắc Kạn. Từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 8 năm 2020, Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 với Chủ đê: Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ và Phương châm chỉ đạo: “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Trách nhiệm”.

 

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Lãnh đạo đại diện cho Ban Tổ chức, Văn phòng Trung ương Đảng; Đồng chí Hoàng Duy Chinh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; Lãnh đạo UBMT TQ tỉnh; Lãnh đạo các Ban, Ngành của tỉnh; các cơ quan Báo, Đài truyền hình của địa phương và 247 đại biểu đại diện cho 2.986 đảng viên của Đảng bộ.

 

Đ/c Vi Hồng Dương phát biểu khai mạc Đại hội


Trong 02 ngày làm việc, Đại hội đã thực hiện và hoàn thành toàn bộ các nội dung sau: Bầu đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Nội quy, Quy chế Đại hội, phổ biến một số nội dung Quy chế bầu cử trong Đảng, Chia tổ thảo luận; Diễn văn khai mạc Đại hội, Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI; Báo cáo Chính trị trình Đại hội, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, các Báo cáo tham luận; Báo cáo tổng hợp ý kiến của Đại hội chi đảng bộ cơ sở vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI; Báo cáo tổng hợp ý kiến dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII và dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Bầu cử BCH Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI; Bầu cử đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII; Thông qua Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội.

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe bài phát biểu chỉ đạo quan trọng của Đồng chí Hoàng Duy Chinh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà BCH Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 chỉ đạo và tổ chức triển khai, thực hiện; đồng chí nhấn mạnh: Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn là một Đảng bộ rất quan trọng; vì vậy, cần phải tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc tham mưu các cơ chế, chính sách gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương; tiếp tục kiện toàn, tổ chức xây dựng các chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng bố trí cán bộ, chuyển đổi vị trí việc làm, cải cách thủ tục hành chính, cải tiến và ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lương sinh hoạt chi, đảng bộ, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời uốn nắn, khắc phục các sai phạm, xứ lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng; đặc biệt là sáng suốt lựa chọn những đồng chí đảng viên có năng lực, trình độ, có tâm, có tầm, có đức, có tài để bầu vào BCH Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo gánh vác và thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng bộ giao cho.

 

Đại hội đã bầu được 21 đại biểu tham gia vào BCH Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn khóa XI và bầu được 26 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII. Đặc biệt là tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ gồm 07 đồng chí; bầu Bí thư, phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ. Đồng chí Vi Hồng Dương tiếp tục được BCH bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ Các cơ quan tỉnh; đồng chí Triệu Đức Liêm và đồng chí Ngọc Văn Biên được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng bộ Các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025./.

 

Đại hội Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp; đây là sự kiện chính trị quan trọng, tạo niềm tin, động lực cho tập thể các Chi, Đảng bộ và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ tổ chức, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

 

BCH ra mắt Đại hội

Tác giả:  Ngô Vấn
Nguồn: 
Sign In