Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

Huyện Chợ Đồn Tổ chức chợ đêm quảng bá, giới thiệu và bán các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch năm 2021.

( Cập nhật lúc: 19/03/2021  )

Nhằm tăng cường công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc, đẩy mạnh công tác Văn hóa thông tin ở miền núi và đồng bào các dân tộc thiểu số, tăng cường giao lưu văn hóa giữa các dân tộc trong và ngoài tỉnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giao lưu, vui chơi, sáng tạo các loại hình văn hóa, góp phần duy trì và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Đặc biệt để đánh dấu  thêm  một bước tiến mới trong phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, với mục tiêu quản lý và phát huy giá trị di tích, di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch. UBND huyện Chợ Đồn tổ chức “Chợ đêm quảng bá, giới thiệu và bán các sản phẩm nông sản của địa  phương,  sản  phẩm  OCOP  gắn  với  phát  triển  du  lịch  huyện  Chợ  Đồn  năm 2021”.

 

Chợ đêm lồng ghép với chương trình hội trại của Huyện đoàn được tổ chức trong 02 ngày 22+ 23/3/2021 với nhiều nội dung phong phú như: Tổ chức trưng bày gian hàng, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm thế mạnh của địa phương; Công bố biểu trưng Logo ATK Chợ Đồn; Thi đấu thể thao; Biểu diễn văn nghệ; các trò chơi dân gian…

 

Ảnh Quà lưu niệm

 

Trà Hoa Vàng


Đây là một hoạt động văn hóa  lớn  của huyện, sẽ thu hút đông đảo nhân dân trong huyện, trong tỉnh và khách du lịch thập phương  ghé thăm, thông qua các hoạt động trong chương trình của chợ đêm lần này, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng,  lòng  yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, giáo dục  ý thức trách nhiệm trong việc tham gia bảo tồn, phát huy, khai thác giá trị lịch sử của  di tích Quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn và các  di sản văn hoá gắn với phát triển kinh tế xã hội, quảng bá, nhân rộng các mô hình, sản phẩm OCOP, quảng bá tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch của huyện./.

Tác giả:  Đồng Đăng
Nguồn: 
Sign In