Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID - 19 trên địa bạn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 16/04/2020  )

Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID - 19 trên địa bạn tỉnh Bắc Kạn. Xem tại đây CÔNG VĂN 2091-UBND TỈNH VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19.pdfQUYẾT ĐỊNH 689-UBND TỈNH -TAM DỪNG KINH DOANH DỊCH VỤ.pdf

Tác giả:  UBND tỉnh Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In