Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin du lịch Ba Bể - Bắc Kạn kính chào quý khách Tiếng Việt English

TỈNH BẮC KẠN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19.

( Cập nhật lúc: 29/07/2020  )

Trong thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Sau gần 100 ngày, ở nước ta không có một trường hợp nào bị lây, nhiễm bệnh COVID-19 ngoài cộng đồng. Tuy nhiên, trong vòng 9 ngày qua (tính đến 8 giờ ngày 29/7/2020) ở nước ta đã đã ghi nhận thêm 26 ca mắc COVID-19 có nguy cơ cao lây trong cộng đồng (23 ca tại thành phố Đà Nẵng và 03 ca tại tỉnh Quảng Ngãi).

 

Đặc biệt, trong thời gian trước khi có dịch bênh COVID-19 ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi, trong tỉnh ta cũng đã có nhiều du khách đi thăm quan, học tập kinh nghiệm và nghỉ mát ở hai tỉnh này.

 

Thực hiện Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 và trên cơ sở nội dung thống nhất tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 27/7/2020.

 

Để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới;  ngày  28  tháng 7 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Chỉ thị số: 05 /CT-UBND Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới (có chỉ thị kèm theo).


Đồng thời, các sở, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nội dung của chỉ thị đã đề ra.

 

Hy vọng với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh Bắc Kạn; sự chung tay, chủ động, đồng lòng với quyết tâm cao của các sở, ban, ngành, đoàn thể; các cấp, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và toàn thể nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn, chắc chắn sẽ tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; ngăn chặn có hiệu quả, không để dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

 

Sở VHTTDL họp đánh giá nhiệm vụ 7 tháng, giải pháp 5 tháng cuối năm 2020

 

Xem chi tiết tại đây:CHỈ THỊ 05-UBND TỈNH.pdf

Tác giả:  Ngô Vấn
Nguồn: 
Sign In